Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Administratieve Zaken in NL

Visual sociale zekerheid

Administratieve zaken in Nederland regelen

Vele zaken dienen geregeld te worden. Hoe? Dat hangt ook af van de plannen / situatie, werk/werkgever, etc. Hieronder een aantal aandachtspunten m.b.t. uitschrijven uit het bevolkingsregister, AOW, ANW, kinderbijslag en belastingaangifte.

Uitschrijven uit het bevolkingsregister / bij de gemeente en de gevolgen

Mede in verband met de nieuwe zorgverzekeringswet, is uitschrijven uit het bevolkingsregister weer actueel. Bevolkingsregister is tegenwoordig: Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Alhoewel de wettelijke verplichting hiertoe (bij een verblijf in het buitenland van langer dan 2/3 van een jaar (acht maanden) al langer bestaat, wordt het als "middel" gebruikt om onder de verplichte zorgverzekering uit te komen. Deze verzekering is soms onnodig duur, en geeft in bepaalde gevallen geen tot beperkte dekking. Let er wel op dat uitschrijven alleen niet altijd voldoende hoeft te zijn om de verzekering op te mogen zeggen.

De wettelijke verplichting bestaat dus al, alhoewel controle vooralsnog beperkt is. De gemeente en de belastingdienst zullen echter wel actie ondernemen indien ze er achter komen. Eind 2011 zijn plannen gemaakt om de controle op de verplichte uitschrijving te verscherpen. Niet voldoen aan de plicht om uit te schrijven kan dan leiden tot een boete. In dit artikel kunt u hier meer over lezen.

Als u zich wilt / gaat uitschrijven, denk dan aan het volgende:

  1. Indien u nog verzekeringen hebt lopen in NL, geef dan aan uw verzekeraar door dat u zich uitschrijft. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de dekking, en mogelijk verkrijgt u dan premierestitutie.
  2. Zet uw zorgtoeslag stop, indien u die hebt aangevraagd. Hierop heeft u namelijk geen recht meer als u zich uitschrijft.
  3. De opbouw voor AOW (uitkering / pensioen) wordt tijdelijk stopgezet (korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering, voor zover daar tegen die tijd nog van over is). Eventueel bij te verzekeren via de svb - lees meer over de AOW en emigratie.
  4. Geen ANW uitkering (nabestaanden). Indien u niet getrouwd bent en geen kinderen hebt, is dit niet van toepassing. Eventueel bij te verzekeren via de svb. Lees meer over de Anw en opties voor vrijwillig doorverzekeren
  5. Geen kinderbijslag. Als het goed is vervalt ook de leerplicht voor kinderen.
  6. Als u op een wachtlijst staat voor een huurwoning, of een huurwoning hebt via de gemeente, kan het ook problemen opleveren. Afhankelijk van de situatie, dient u hierover te overleggen met uw verhuurder.
  7. Gevolgen belastingaangifte: bij de eerstvolgende belastingaangifte zal u een M-formulier toegezonden krijgen, waarop u uw situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten. U kunt hierover met uw regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien uw financiële situatie ingewikkeld is. Indien u in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.
  8. Uitkering: indien u een uitkering hebt kan uitschrijving ook gevolgen hebben. Neem hierover eerst contact op met de uitkeringsinstantie voordat u zich uitschrijft.
  9. Hoe gaat het uitschrijven in zijn werk: de gemeente kan u hierover informeren.
  10. Verzekering: indien uw ziektekostenverzekering stopt vanwege het uitschrijven, is het van belang een goed alternatief te hebben. The JoHo Company heeft vele mogelijkheden voor verzekeringen in het buitenland! Van uitgebreide reisverzekeringen tot internationale ziektekostenverzekeringen, voor korte tijd of permanent!

Deze lijst is een hulpmiddel, en is niet allesomvattend. Alle tips omtrent dit onderwerp mogen worden doorgegeven aan ons.

Overige zaken

 

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org