Eigen risico, Eigen bijdrage en Out-Of-Pocket Maximum

eigen risico bijdragen betalen

Er zijn verschillende manieren om de premie van een ziektekostenverzekering te drukken. Het eigen risico is het meest bekend. Een eigen bijdrage wordt in Nederland op kleinere schaal toegepast. Internationaal gezien is dit echter ook een veel aangeboden optie.

Eigen risico (Deductible of excess)

Het eigen risico is het bedrag wat u jaarlijks eerst zelf betaalt aan kosten, voordat de verzekeraar tot vergoeding over gaat.

 • Het eigen risico kan variëren van 0 euro (geen eigen risico), tot (bij enkele) verzekeraars 3.000-5.000 euro per jaar.
 • Een hoger eigen risico geeft een lagere premie.
 • Sommige inpatient dekkingen kennen geen eigen risico, omdat bij deze dekking vergoedingen vrijwel altijd door de verzekeraar rechtstreeks aan een zorgverlener wordt gedaan.
 • Sommige verzekeraars differentiëren eigen risico's op inpatient en outpatient. 
 • Een verzoek tot het verlagen van een eigen risico wordt beoordeeld op basis van een nieuwe gezondheidsverklaring. Een verzekeraar kan een verzoek dus ook weigeren, dat zal met name gebeuren indien er sprake is van verwachte kosten (chronische ziekte, operaties, een specifieke medische conditie).

Eigen bijdrage (Co-payment) en Out-Of-Pocket Maximum

De eigen bijdrage is meestal een percentage van de kosten die u voor eigen rekening neemt. Bij een vrijwillig gekozen eigen bijdrage van 10% of 20% betaalt u 10% of 20% van de kosten zelf. Om het risico op een hele hoge eigen bijdrage te beperken, kan een Out-Of-Pocket Maximum (OOP) worden ingesteld. Een maximumhoogte van de eigen bijdrage.

Voorbeeld

U kiest voor een eigen risico van 1.000 euro, eigen bijdrage 10%, OOP 3.000 euro.

Situatie 1 - ziekenhuisopname = kosten 5.000 euro

Vergoeding:

 • 5.000 euro - 1.000 euro eigen risico = 4.000 euro
 • 10% eigen bijdrage = 4.000 euro * 10%  = 400 euro
 • Vergoeding verzekeraar: 4.000 - 400 = 3.600 euro
 • Voor eigen rekening:  400 + 1.000 = 1.400 euro

Situatie 2 - ziekenhuisopname = kosten 50.000 euro

 • 50.000 euro - 1.000 euro eigen risico = 49.000 euro
 • 10% eigen bijdrage = 49.000 euro * 10%  = 4.900 euro
 • De OOP is echter gemaximeerd op 3.000 euro
 • Vergoeding verzekeraar: 49.000 - 3.000 = 46.000 euro
 • Voor eigen rekening:  1.000 + 3.000 = 4.000 euro