Nadelen van lokaal verzekeren

emergency hospital

Nationaal stelsel ziektekosten?

Afhankelijk van het land waar u naartoe gaat kunt u te maken krijgen met lokale verzekeringsstelsels voor ziektekostenverzekeringen. Met name in USA, Arabische Emiraten, Europa, Zwitserland en Oceanië kan dit spelen. Of u daadwerkelijk verplicht moet deelnemen aan die lokale dekkingen is veelal afhankelijk van uw verblijfsduur, visum, inkomen en sociale status. Joho Insurances kan op voorhand niet bepalen of u verplicht moet deelnemen aan een lokale ziektekostenverzekering. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om uit te zoeken of u lokaal verzekerd moet worden en zo ja, om in te schatten of die verzekering in uw geval afdoende dekking biedt. Als de informatie over de lokale verzekeringen duidelijk en in het Engels beschikbaar is kan Joho Insurances een inschatting maken van de kwaliteit van betreffende verzekering. 

Lokale ziektekostenverzekeringen

Lokaal verzekeren kan afhankelijk van het woonland op twee manieren:

 1. Via een nationaal stelsel (indien aanwezig)
 2. Via een lokale verzekeraar

Dit lokaal verzekeren kent vaak wel een aantal beperkingen. Er is bijvoorbeeld vaak geen dekking voor:

 • Repatriëring naar Nederland:
  • om medische redenen;
  • ivm familieomstandigheden;
  • na overlijden;
 • Overkomst van familie bij ernstige ziekte of ongeval;
 • Vooraf en na afloop van de werkzaamheden en de heen- en terugreis;
 • Vaak beperkte dekking voor ziektekosten (minder keuze vrijheid, lagere maximale vergoedingen, wachttijden);
 • Reizen buiten het land waar u verblijft;
 • Behandeling van langdurige ziektes in Nederland;
 • Kosten in verband met zwangerschap en bevalling (evt in Nederland);
 • De polisvoorwaarden zijn in een andere taal
 • U kunt vaak alleen gebruik maken van lokale "staatsziekenhuizen"
 • Schade claimen is soms lastiger
 • Bij verhuizing naar ander land is weer een andere verzekering nodig, die bij gezondheidsproblemen kan worden geweigerd.

Twee andere aspecten die vaak voorkomen bij lokale particuliere verzekeringen:

 • Een verzekeraar kan de premie individueel (fors) verhogen, indien iemand meer of minder kosten maakt in een jaar;
 • Sommige verzekeringen kunnen soms zelfs worden opgezegd, indien in een jaar veel kosten worden gemaakt.

Deze twee aspecten zijn natuurlijk niet wenselijk, juist bij ernstige zaken heeft men een ziektekostenverzekering nodig.

Om deze reden is het vaak verstandig om naast een (verplichte) lokale dekking toch een internationale ziektekostenverzekering bij te sluiten. De meeste internationale zorgverzekeringen dekken wel de hierboven genoemde punten, en zijn niet opzegbaar bij hoge kosten. Ook premies worden niet individueel verhoogd.

Ziektekostenverzekering via de werkgever

Het kan ook voorkomen dat iemand niet een ziektekostenverzekering krijgt vanuit een staatsstelsel, maar een verzekering krijgt aangeboden als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde vanuit de nieuwe werkgever in het buitenland. Naast de hierboven genoemde aandachtspunten die gelden bij een lokale dekking zijn er nog een paar extra punten bij werkgeversverzekeringen die goed dienen te worden afgewogen:

 • Een ziektekostenverzekering van de werkgever geldt vaak alleen voor de werknemer. Eventuele gezinsleden zijn er niet altijd op meeverzekerd.
 • Een ziektekostenverzekering die door de werkgever wordt aangeboden kan in de regel alleen worden aangehouden voor zolang het arbeidsverband duurt. Wordt u ontslagen dan vervalt de ziektekostenverzekering ook. Dat kan vervelend uitpakken als u op dat moment juist ziek bent en eigenlijk medische behandeling nodig hebt! Realiseer u dat de regels omtrent ontslag in het buitenland veel minder sociaal kunnen zijn dan dat u in Nederland gewend bent. In Nederland mogen werknemers in beginsel niet (zomaar) ontslagen worden als ze ziek zijn, in het buitenland is dat soms anders. U zit dan niet alleen zonder werk, maar (ziek!) dan ook zonder verzekering. Dit kan tot zeer ongelukkige situaties leiden.
 • Ook als u er zelf voor kiest om in het buitenland over te stappen op een (andere) buitenlandse werkgever kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot uw ziektekostenverzekering. Er kunnen aandoeningen bij u zijn ontstaan die private verzekering op dat moment moeilijk, extra duur of zelfs onmogelijk kunnen maken. Niet elke nieuwe werkgever biedt opnieuw een goudgerand verzekeringspakket! De kans op clausules en afwijzing worden groter naarmate u dichterbij de pensioendatum komt.

Aanvullend particulier verzekeren

Kan ik ook aanvullend particulier verzekerd zijn voor ziektekosten op een lokale - of werkgeversverzekering? In de praktijk zien wij dat veel mensen het belangrijk vinden om op langere termijn goed verzekerd te zijn en er dus voor kiezen om - los van lokale stelsels of werkgeversdekkingen - een eigen particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten.

Door het aanhouden van een eigen verzekering bent u niet afhankelijk van andere verzekeringen en kunt u gaan en staan waar u wilt. Bij een enkele verzekeraar hebben wij geregeld dat u premiekorting kunt krijgen op hun verzekeringen indien er sprake is van een lokale - of werkgeversverzekering. Op die manier heeft u de zekerheid van een particuliere dekking tegen een soms fors lagere premie. Mocht uw lokale dekking of werkgeversdekking komen te vervallen omdat u verhuisd naar een ander land of bij een werkgever terecht komt die geen verzekering biedt, dan wordt de verzekering weer aangepast naar de volledige dekking, zonder dat de verzekeraar daarvoor een nieuwe gezondheidsverklaring vraagt. Hiermee bent u dus tegen goede condities verzekerd, ook als de lokale -of werkgeversdekking te wensen overlaat. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

Het is gebruikelijk dat lokale (internationale) verzekeraars de dekking bepalen op basis van 'inpatient' en 'outpatient' kosten. Over het algemeen zijn wij hier in Nederland niet bekend mee. Meer informatie over inpatient en outpatient kosten vindt u hier: Aandachtspunt Inpatient en Outpatient kosten.