Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Aandachtspunten Sociale Zekerheid bij emigratie

Lees meer over de aandachtspunten rond pensioen, AOW, zorgverzekering en andere onderwerpen rond sociale zekerheid die bij uw vertrek naar het buitenland mogelijk belangrijke gevolgen kunnen hebben.

 

Zorgverzekeringswet

Ziektekosten

Hoe zit het met het recht op de Nederlandse basiszorgverzekering? Wanneer vervalt de basisverzekering, en hoe kan ik de basiszorgverzekering stopzetten? Kan ik deze nog even aanhouden als ik naar het buitenland vertrek? Waarom stuurt het CAK mij een brief, terwijl ik al in het buitenland zit en een emigratieverzekering heb voor mijn ziektekosten?

Emigratie & AOW

Visual pensioen

Pensioen, AOW en ANW zijn specifiek voor in Nederland geldende voorzieningen. Emigratie of vertrek naar het buitenland heeft veel gevolgen voor deze voorzieningen. Lees verder over de gevolgen voor de AOW in uw situatie. U kan bij de SVB een vrijwillige verzekering afsluiten om de opbouw van uw AOW in Nederland voort te zetten nadat u Nederland heeft verlaten.

Pensioen & Emigratie

Visual pensioen

Pensioenopbouw is veelal een mogelijkheid die een werkgever biedt op basis van een nationaal belastingregime. Bij verhuizing naar het buitenland en het aangaan van een nieuw dienstverband, wijzigt of verdwijnt de pensioenopbouw. Ons pensioen advies kan worden onderverdeeld in twee delen: de opbouwfase pensioen en de uitkeringsfase pensioen.

E-formulieren

Wat zijn E-formulieren?

Er zijn zeer veel E-formulieren.  Met een dergelijk formulier kan worden aangetoond dat men op basis van een bepaalde situatie recht heeft op medische voorzieningen. Deze formulieren zijn resultaat van allerlei verdragen en verordeningen binnen de Europese Unie die te maken hebben met ziektekosten. Deze verdragen zijn gesloten om te voorkomen dat men bij migratie naar een land binnen de EU niet onverzekerd of dubbel verzekerd wordt.

Verdragslanden ziektekosten

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de vergoeding van ziektekosten. Daardoor kunt u in die landen aanspraak maken op zorg tijdens een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld vakantie), maar soms ook als u er woont. Denk daarbij aan gepensioneerden (AOW), uitkeringsgrechtigden (WAO / WIA) en detachering (werkzaam voor een Nederlands bedrijf en uitgezonden).

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org