Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Overstappen naar een internationale ziektekostenverzekering

Visual Overstappen

Er zijn verschillende redenen om over te stappen op een (andere) internationale ziektekostenverzekering. Wij wijzen u op deze pagina graag op een aantal aandachtspunten.

Inhoudsopgave

Redenen om over te stappen van verzekeraar

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u (moet) besluiten een particuliere verzekering aan te vragen. Een aantal veelvoorkomende redenen waarin u zich wellicht kunt herkenen:

 • U komt niet meer in aanmerking voor een nationale verzekering, zoals de Nederlandse basis zorgverzekering.

Maar u zou ook kunnen besluiten om bij uw huidige particuliere verzekeraar te vertrekken en u bij een andere particuliere verzekeraar aan te melden. Een aantal redenen hiervoor zijn;

 • Uit dienst bij werkgever;
 • Maximale looptijd of eindleeftijd van verzekering bereikt;
 • Verhuizing naar een ander land waardoor de lokale verzekering moet stoppen;
 • Ontevreden over de service;
 • Te hoge premie;
 • Voorwaarden en dekking niet naar wens

Algemene risico's bij het aanvragen van een particuliere ziektekostenverzekering

Wanneer u een individuele particuliere verzekering aanvraagt, krijgt u te maken met medische beoordeling. De verzekeraar zal u vragen stellen over uw gezondheid en medische historie. Een particuliere ziektekostenverzekering aanvragen is dus niet alleen een kwestie van een formulier invullen en een polisblad ontvangen. De verzekeraar heeft immers geen acceptatieplicht en zal zich eerst een goed beeld willen vormen van de risico's.

Omdat er niet direct dekking is, wijzen we u op een aantal risico's.

Geen dekking tijdens aanvraagprocedure
 • Na het ontvangen van uw aanvraag gaat de verzekeraar, of beter gezegd de medisch adviseur, uw aanvraag beoordelen. Soms is er aanvullende informatie nodig in de vorm van; beantwoorden extra vragen, een keuring, een bloedonderzoek of informatie van uw behandelend arts.
 • Afhankelijk van deze factoren kan een aanvraagprocedure enkele weken duren. Gedurende de periode dat u in afwachting bent van een beslissing van de verzekeraar, biedt de verzekeraar nog geen dekking!
 • Wanneer u een particuliere verzekering aanvraagt, doet u er goed om de verzekering die u op dat moment heeft (voor zover relevant) nog niet te beëindigen tot u weet dat u bij de nieuwe verzekeraar naar wens verzekerd kunt worden. U loopt anders het risico geheel onderverzekerd te raken!
 • Met andere woorden; niet je oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt..
Mededelingsplicht tussen moment van acceptatie en moment dat de verzekering ingaat
 • Tussen het moment van acceptatie voor een verzekering en de daadwerkelijke ingangsdatum van een polis loopt u als verzekerde een belangrijk risico. Uw gezondheid zou kunnen verslechteren waardoor de verzekeraar u alsnog mag weigeren of de polis mag aanpassen.
 • Voorbeeld: Stel dat u op 1 mei geaccepteerd wordt voor een verzekering die u op 8 juni in wilt laten gaan. Helaas wordt op 20 mei geconcludeerd dat uw gezondheid is verslechterd; er wordt diabetes geconstateerd. In veel gevallen bent u verplicht om dit door te geven aan de verzekeraar die mag bepalen dat zij het eerdere besluit herzien. Er vindt herbeoordeling plaats en de verzekeraar mag alsnog bepalen u niet te willen verzekeren of de kosten voor de ontstane ziekte of kwaal uit te sluiten van dekking.
 • U kunt dit risico vermijden door een nieuwe verzekering per direct in te laten gaan of door een verzekeraar te kiezen die deze herbeoordeling niet toepast.

Specifieke aandachtspunten bij overstappen naar een andere particuliere verzekeraar

Overstappen naar een andere particuliere internationale ziektekostenverzekering dient secuur te verlopen, om problemen te voorkomen. Een lagere premie klinkt soms zeer interessant, en IS soms ook echt interessanter. Er zijn echter een aantal aandachtspunten om een eventuele overstap goed te laten verlopen.

 • Eerst de nieuwe aanvragen en na de gewenste acceptatie pas de oude verzekering stopzetten! Is er sprake van medicijngebruik, en/of "bestaande aandoeningen" of een chronische ziekte? Een nieuwe verzekeraar kan deze zaken namelijk uitsluiten.
 • Denk aan wachttijden (bv zwangerschap, tandheelkundig) die bij een nieuwe verzekering weer opnieuw in kunnen gaan.
 • Wat is de opzegbaarheid en de eindleeftijd van de nieuwe verzekering? Niet alle verzekeringen hebben een onbeperkte looptijd. Zeker als het de wens is om een verzekering levenslang aan te kunnen houden, is het van belang goed na te gaan wat de maximale looptijd van de nieuwe verzekering is.
 • Wat is het premie verloop geweest de afgelopen jaren? Een verzekering kan nu goedkoop zijn. Maar hoe lang bestaat deze verzekering al? Soms start een verzekeraar met een relatief lage premie, waarna in de loop der tijd premies flink verhoogd kunnen en moeten worden. Jaarlijks kunnen premies worden aangepast.
 • Wat is de opzegbaarheid van de nieuwe verzekering vanuit de verzekeraar? Zeker bij een aantal lokale Aziatische verzekering is in de voorwaarden bepaald dat een verzekering kan worden stopgezet indien in 1 jaar veel kosten zijn gemaakt. Bij verzekeringen van verzekeraars uit Europa is dit i.h.a. niet het geval.
 • In sommige situaties zou het zinvol kunnen zijn als enkele gezinsleden overstappen, en dus niet allemaal. Dit om redenen als gezondheid, en bijvoorbeeld aanvullende dekking die elders niet of nauwelijks zijn te verkrijgen.
 • Hoe is de service bij de nieuwe verzekeraar? Hoe snel volgt een reactie op vragen? Hoe snel en streng worden declaraties afgehandeld? dit soort zaken zijn vaak lastig uit de brochures, voorwaarden en de website te halen. Langdurige ervaring met een verzekeraar geeft vaak wel meer duidelijkheid.

Indien advies gewenst is in verband met overstappen, kunt u contact met ons opnemen

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org