Fiscaal advies voor expats en emigranten

fiscaal advies

Bij vertrek naar het buitenland moeten er vrijwel altijd ook fiscale zaken geregeld worden. Als u emigreert en dus in een ander land gaat wonen, moet u in dat andere land belasting betalen. Tot het moment van vertrek bent u nog gewoon in Nederland belast over uw wereldinkomen. Na vertrek is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie of u nog in Nederland belast bent over bepaalde bronnen van inkomen, denk bijvoorbeeld aan een in Nederland gelegen (vakantie)woning. Bij emigratie dient u in ieder geval een emigratie aangifte in te vullen. Daarnaast kunnen de volgende zaken een rol spelen:

  • Komen bepaalde aftrekposten nog voor aftrek in aanmerking
  • Hoe om te gaan met een eigen bedrijf, welke bedrijfsvormen zijn verstandig
  • Wat zijn de voor- en nadelen van gedetacheerd worden naar verdragslanden
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van het aanhouden van een huis in Nederland
  • Zijn er fiscale regelingen bij vermogen in relatie tot emigratie

De juiste informatie vinden en de goede mensen te spreken krijgen over uw specifieke fiscale situatie kan best lastig zijn. Vanuit onze expertise (buitenlandverzekeringen) werken wij samen met een aantal partners die gespecialiseerd zijn in fiscaliteiten bij langdurig verblijf in het buitenland. De organisaties hebben elk hun eigen expertise. De één is meer gericht op het individu en de andere meer op de bedrijfsmatige emigrant.

Voor emigranten die geen bijzondere fiscale zaken geregeld hoeven te hebben, geen bijzondere bezittingen hebben (bijvoorbeeld huizen in het buitenland) of geen ondernemer zijn kan er een advies gegeven worden waarmee het fiscale bestaan in Nederland 'afgesloten' wordt. Een advies en de aangifte zonder complexe factoren kost ongeveer 500 tot 750 euro.

Voor personen en bedrijven met complexere vraagstukken is een uitgebreider advies nodig. Bij complexere situaties kunt u denken aan:

  • zelfstandig ondernemers
  • bedrijven die een buitenlandse vestiging willen gaan opzetten
  • personen die een bedrijf in Nederland aanhouden of juist meenemen naar het buitenland
  • personen die beschikken over vermogen en bezittingen
  • bedrijven die werknemers uitzenden naar het buitenland

Ook hiervoor hebben wij een betrouwbare partner. De kosten van dat fiscale advies zijn dan afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Als u in contact gebracht wil worden met 1 van onze partners dan vernemen we graag of het om een eenvoudig advies gaat of dat u hoogstwaarschijnlijk een complexere fiscale situatie heeft. Wij sturen dan onze partner een bericht met de (contact)gegevens die wij van u hebben zodat er contact met u opgenomen kan worden door de betreffende fiscalist. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@johoinsurances.org of het adviesformulier invullen.