Uitschrijven Basisregistratie Personen

socialezekerheid verzekering

Vele zaken dienen geregeld te worden. Hoe? Dat hangt ook af van de plannen / situatie, werk/werkgever, etc. Hieronder een aantal aandachtspunten.

Uitschrijven uit het bevolkingsregister / bij de gemeente en de gevolgen

Bij een verblijf in het buitenland van langer dan 2/3 van een jaar (=acht maanden of langer, hoeft niet aaneengesloten te zijn) is uitschrijven bij de BRP verplicht. De gemeente voert deze regeling uit.

In verband met de zorgverzekeringswet, is uitschrijven uit de BRP relevant. De zorgverzekeraar neemt de status van ingeschreven / uitgeschreven zijn mee in de beoordeling van de verzekeringsplicht in Nederland. Uitschrijven geeft aan dat men langere tijd buiten Nederland gaat verblijven. In veel gevallen zal dit leiden tot het (verplicht) stopzetten van de Nederlandse basisverzekering. Echter niet in alle gevallen hoeft dat zo te zijn. Ook het doel van het verblijf in het buitenland (bv werk, studie, reizen) speelt het rol, naast ook het inkomen. Zo kan men bijvoorbeeld ook in NL ingeschreven staan, en toch niet verzekeringsplichtig zijn, indien men inkomen uit het buitenland verkrijgt, en/of de werkzaamheden in het buitenland uitvoert.

Definities:

 • BRP staat voor Basisregistratie Personen
 • De BRP was voorheen de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
 • Het GBA werd ook wel bevolkingsregister genoemd.

Wettelijk verplicht; boete bij onjuiste registratie

U bent dus wettelijk verplicht om u uit te schrijven uit de BRP wanneer u in een periode van 12 maanden minimaal 8 maanden in het buitenland bent. Er zijn in vergelijking met voorheen, meer maatregelen getroffen om hierop te controleren en u riskeert een boete (bedraagt 325 euro in 2020) als uw informatie in de BRP niet juist is. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de informatie van de Rijksoverheid.

Aandachtspunten bij uitschrijven

Als u zich wilt / gaat uitschrijven, denk dan aan het volgende:

 • Indien u nog verzekeringen hebt lopen in NL, geef dan aan uw verzekeraar door dat u zich uitschrijft. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de dekking, en mogelijk verkrijgt u dan premierestitutie.
 • Zet uw zorgtoeslag stop, indien u die hebt aangevraagd. Hierop heeft u namelijk geen recht meer als u zich uitschrijft.
 • De opbouw voor AOW (uitkering / pensioen) wordt tijdelijk stopgezet (korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering, voor zover daar tegen die tijd nog van over is). Eventueel bij te verzekeren via www.svb.nl.
 • Geen ANW uitkering (nabestaanden). Indien u niet getrouwd bent en geen kinderen hebt, is dit niet van toepassing. Eventueel bij te verzekeren via www.svb.nl.
 • Geen kinderbijslag. Als het goed is vervalt ook de leerplicht voor kinderen.
 • Als u op een wachtlijst staat voor een huurwoning, of een huurwoning hebt via de gemeente, kan het ook problemen opleveren. Afhankelijk van de situatie, dient u hierover te overleggen met uw verhuurder.
 • Gevolgen belastingaangifte: bij de eerstvolgende belastingaangifte zal u een M-formulier toegezonden krijgen, waarop u uw situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten. U kunt hierover met uw regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien uw financiële situatie ingewikkeld is. Indien u in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.
 • Uitkering: indien u een uitkering hebt kan uitschrijving ook gevolgen hebben. Neem hierover eerst contact op met de uitkeringsinstantie voordat u zich uitschrijft.
 • Hoe gaat het uitschrijven in zijn werk: de gemeente kan u hierover informeren.
 • Verzekering: indien uw ziektekostenverzekering stopt vanwege het uitschrijven, is het van belang een goed alternatief te hebben. We hebben voor u vele mogelijkheden voor verzekeringen in het buitenland! Van uitgebreide reisverzekeringen tot internationale ziektekostenverzekeringen, voor korte tijd of permanent!

Deze lijst is een hulpmiddel, en is niet allesomvattend. Alles aanvullende tips en ervaringen omtrent dit onderwerp mogen per email naar ons worden toegezonden. Voor meer informatie over het post- of briefadres, de gevolgen van een postadres, inschrijven op een ander adres in Nederland en aanverwante onderwerpen verwijzen wij u naar één van onze andere websites: Expatverzekering.nl.

Overige zaken bij vertrek uit Nederland