Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Arbeidsongeschiktheid

In Nederland is veel geregeld met betrekking tot de sociale verzekeringen. Hier staat u wellicht niet vaak bij stil, omdat u voor de verzekeringen automatisch premie afdraagt. Dit geldt ook voor de WIA, waar u verzekerd voor bent, indien u in loondienst werkt. De WIA regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval tijdelijk of permanent niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.

Bij vertrek naar het buitenland, is men in veel gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval. Tenzij de (nieuwe) werkgever een goede regeling heeft getroffen hiervoor, of als er in het nieuwe woonland ook publieke regelingen zijn getroffen. Bij terugkeer naar Nederland komt u overigens niet voor een WIA uitkering aanmerking, indien u in het buitenland arbeidsongeschikt bent geraakt, en u op dat moment niet voor de WIA verzekerd was.

Er zijn diverse mogelijkheden om hier particuliere voorzieningen voor te treffen. Zou u dit niet doen, dan is er geen verzekering waar u aanspraak op kunt doen en zou u zijn aangewezen op uw eigen vermogen of een bijstanduitkering. Uitgebreide uitleg hierover en een toelichting op de mogelijkheden om u hiervoor te verzekeren, vindt u op één van onze andere websites:

www.expatverzekering.nl

Deze website is speciaal gericht op Nederlanders die gaan werken in het buitenland.

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org