Arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheid

In Nederland is veel geregeld met betrekking tot de sociale verzekeringen. Hier staat u wellicht niet vaak bij stil, omdat u voor de verzekeringen automatisch premie afdraagt. Dit geldt ook voor de WIA, waar u verzekerd voor bent, indien u in loondienst werkt. De WIA regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval tijdelijk of permanent niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.

Bij vertrek naar het buitenland, is men in veel gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval. Tenzij de (nieuwe) werkgever een goede regeling heeft getroffen hiervoor, of als er in het nieuwe woonland ook publieke regelingen zijn getroffen. Bij terugkeer naar Nederland komt u overigens niet voor een WIA uitkering aanmerking, indien u in het buitenland arbeidsongeschikt bent geraakt, en u op dat moment niet voor de WIA verzekerd was.

Er zijn diverse mogelijkheden om hier particuliere voorzieningen voor te treffen. Zou u dit niet doen, dan is er geen verzekering waar u aanspraak op kunt doen en zou u zijn aangewezen op uw eigen vermogen of een bijstandsuitkering. Uitgebreide uitleg hierover en een toelichting op de mogelijkheden om u hiervoor te verzekeren, vindt u op één van onze andere websites:

www.expatverzekering.nl

Deze website is speciaal gericht op Nederlanders die gaan werken in het buitenland.