Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Emigratie checklist

Checklist voor emigreren, verhuizen en lang verblijf in het buitenland

 

Emigratie Checklist REIS EN BESTEMMING

  • Taal leren
  • Vervoer/tickets regelen / Ophaalservice van het vliegveld
  • Verblijf regelen
  • Activiteiten ter plaatse regelen (denk een aan een Lokale oriëntatie- & cultuurcursus)
  • Zorg voor een lokaal postadres (hotel/tijdelijk adres

Emigratie Checklist DOCUMENTEN EN FORMALITEITEN

o Aanvraag en/of verlenging paspoort (paspoort checken: sommige landen eisen dat uw paspoort bij aankomst nog minimaal een half jaar geldig is). Regelen via: Gemeente

o Aanvraag en/of verlenging (internationaal) rijbewijs. Regelen via: ANWB
o Visumvereisten checken.
o Pasfoto's laten maken
o Uitschrijfbewijs Gemeentelijke Basisadministratie. 1 tot 5 dagen voor vertrek te regelen hiermee eventueel zorgverzekering stop zetten.
o Gewaarmerkte kopieën maken van belangrijke papieren (notaris, gemeente).
o Bewaarservice / datakluis gegevens aanvullen. Kopies van alle belangrijke papieren bij bekenden achterlaten
o Verblijfsvergunning regelen. Regelen via: ambassade land van vertrek
o Aanvragen en (laten) opstellen emigratiebiljet (indienen mag tot zes maanden na emigratie): regelen via: Belastingdienst en Belastingadviseur of via één van de partnerorganisaties van JoHo die korting verlenen aan JoHo donateurs
o Verzamelen inkomens-/vermogensgegevens in verband met opstellen emigratieaangiftebiljet inkomstenbelasting (periode 1 januari tot vertrekdatum)
o Checken gevolgen voor successierecht, familierecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Een scan van je juridische status en de mogelijke risico's in het buitenland kan aan te raden zijn: regelen via een juridisch adviseur of via één van de partnerorganisaties van JoHo die korting verlenen aan JoHo donateurs

o Gezondheidssituatie checken/Medische keuring ondergaan. Regelen via: huisarts, tandarts en of keuringsarts
o Gezondheidsverklaring laten opstellen + Brief huisarts met medische gegevens (vertaald in de taal van het bestemmingsland of tenminste in het Engels) Regelen via: huisarts
o Vaccinaties regelen Regelen via een travel clinic of via één van de partnerorganisaties van JoHo die korting verlenen aan JoHo donateurs
o Extra medicijnen inslaan.
o Belangrijke medicijnen in je handbagage meenemen

Emigratie Checklist OPZEGGINGEN ADRESWIJZIGINGEN
o Invullen verhuisbericht postkantoor in verband met automatische doorzending post naar postadres

o Versturen adreswijzigingen privé- en zakenrelaties (inclusief fiscus, verzekeringen, belastingadviseur, bank, pensioenfonds etc.)
o Inlichten van huis- en tandarts, specialisten en ziektekostenverzekeraar
o Opzeggen onderhoudsabonnementen (cv, geiser, combiketel,schoorsteenveger, glazenwasser etc.)
o Opzeggen gas, elektriciteit, water, kabeltelevisie, afsluiten telefoon (na verhuisdag), kijk- en luistergeld
o Opzeggen abonnement op krant, tijdschriften, bibliotheek lidmaatschap, (taal)cursussen, abonnementen op vakliteratuur
o Opzeggen postbusnummer
o Overbodige verzekeringen opzeggen

o Openen of opzeggen van bank- en/of girorekeningen (aanvragen/inleveren pasje
o Aanvragen internet bankieren
o Geldoverschrijvingen naar het buitenland en vanuit het buitenland regelen
o Combineren verschillende bankrekeningen
o Rente laten bijschrijven
o Stopzetten/aanmelden incasso's
o Rente voor- of achteraf betalen
o Nadenken over effectenportefeuilles (bank of vertrouwenspersoon belasten met beleggingen)
o Bij vertrek uit Nederland bankrekeningen eventueel omzetten in niet-ingezetene rekening
o Stopzetten van of aanmelden voor automatische bankafschrijvingen/ machtigingen
o Contact opnemen met creditcardmaatschappij in verband met creditcardvaluta buitenland
o Openen/opzeggen safeloket
o Contant geld of cheques: zorg voor voldoende contanten en cheques indien uw rekening (nog) niet is geopend

o Adviesaanvraag indienen via JoHo: Let op JoHo donateurs kunnen korting krijgen en/of een cashback bij verschillende emigratie verzekeringen! (wordt donateur, neem een passend service-abonnement, vraag de cashback aan)
o belangrijke documenten (bijv. verzekeringspolis) naar jezelf mailen

o Tijdig makelaar inschakelen en/of advertentie plaatsen
o Laten opstellen taxatierapport Regelen via: makelaar/eigen huis
o Opzeggen verzekeringen in verband met hypotheek (check eerst de fiscale consequenties): Regelen via: verzekeraar
o Opzeggen verzekeringen in verband met de woning (opstal, inboedel etc.) Regelen via: verzekeraar
o Aflossen hypotheek

o Tijdig makelaar inschakelen en/of advertentie plaatsen of huur opzeggen
o Opstellen huurcontract (onderscheid onroerende/roerende zaken)
o Overleg met hypotheekverstrekker de condities rondom verhuur woning
o Afsluiten verzekering bij verhuur van de eigen woning (mail naar info@joho.org)
o Verrekenen jaarlasten met de huurder (servicekosten, onroerende zaakbelasting, rioolrechten, hoogheemraadschap, geld voor het waterverbruik etc.)
o Ramen en deuren vergrendelen
o Apparaten die op standby staan (TV e.d.) uitdoen
o Verwarming checken
o Planten water geven, uitbesteden
o Post laten opvangen (indien nodig)
o Vuilnis legen
o Afgeven huissleutels
o Verrekenen jaarlasten (servicekosten, gas, water en elektra)

o Tijdig contact opnemen met belastingadviseur In Nederland Regelen via bijvoorbeeld de belastingadviesservice van JoHo
o Machtigen van een vertegenwoordiger in belastingaangelegenheden (aanvragen van digiD)
o Betalen openstaande belastingaanslagen

o Baan: regelen via lokale arbeidsmarkt en/of JoHo (wordt donateur, neem een passend service-abonnementbelkijke vacatures of potentiële werkgevers)
o Vrijwilligerswerk: regelen via lokale arbeidsmarkt en/of JoHo (wordt donateur, neem een passend service-abonnement, bekijk vacatures of potentiële vrijwilligerswerkaanbieders)
o Arbeidsovereenkomst met of werkgeversverklaring van toekomstige werkgever regelen
o Werk- en verblijfsvergunning regelen. Ook voor een eventuele partner te verkrijgen via ambassades of consulaten van het land van bestemming. Sommige landen eisen een gezondheidsverklaring (bijvoorbeeld wat betreft afwezigheid van besmetting met TBC of HIV). Soms heeft u een verklaring van goed gedrag nodig (af te halen in de gemeente waar u staat ingeschreven).
o Diploma's en getuigschriften met gewaarmerkte vertalingen laten opstellen: problemen met de erkenning van diploma's in het buitenland of de toegang tot het uitoefenen van bepaalde beroepen komen geregeld voor.
Regelen via; Nuffic. Nuffic informatiecentrum: nuffic.nl, COLO: colo.nl
IBG, afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie: ib-groep.nl
o Testament opstellen of wijzigen (al dan niet in verband met buitenlandse fiscale en erfrechtelijke gevolgen Regelen via: Notaris
o Arbeidscontract laten 'reviewen' (toepasselijkheid arbeidsrecht)

o Onderwijs voor kinderen regelen (zoeken van een lokale school + bijhouden Nederlandse taal)
o Afgeven huissleutels als je huurwoning hebt
o Terugvragen borg als je huurwoning hebt
o Inentingsverplichtingen voor huisdieren land van bestemming checken Regelen via: ambassade/consulaat
o Quarantaine huisdieren regelen (tijdige actie is vereist)
o Indien huisdieren niet meegaan: opvang huisdieren regelen
o Geld voor de trein/bus reis na terugvlucht

o Adressen achterlaten
o Vluchtnummers doorgeven
o Paspoort/traveller cheques/pinpas nummers doorgeven of kopieën achterlaten
o Medische gegevens achterlaten (indien nodig)

o Meeneemlijst checken
o Contact zoeken met een internationale verhuizer of opslag van spullen regelen. Hou bij vervoer over zee rekening met een lange wachttijd. Regelen via bijvoorbeeld één van de JoHo partners die korting verlenen aan JoHo donateurs.

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert mensen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org

Ons kantoor