Emigratieservice

emigratie verzekering verhuizen ander land

JoHo Insurances biedt een Emigratie-service aan voor alle (potentiële) emigranten. Deze Service biedt o.a. advies over verzekeringen en administratieve zaken, korting op verzekeringen, ondersteuning bij problemen met diverse instanties in Nederland, een emigratie-checklist, belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland en diverse andere voordelen. Vanaf 25 euro per jaar.

Aan het vragen van een eerste advies (via het online adviesformulier of via e-mail of de telefoon) zijn geen kosten verbonden. Om van bepaalde diensten en services gebruik te kunnen maken, is afname van de Expat-en Emigratie Service nodig.

Aanmelden voor onze Emigratieservice

Basis (25 euro per jaar)

 • Bemiddelen in diverse internationale ziektekostenverzekeringen
 • Adresservice: JoHo fungeert als uw postadres voor de via JoHo Insurances lopende schade-verzekeringen waarvoor een Nederlands postadres nodig is, mits dit zonder beperkingen wordt toegestaan door de verzekeraar;
 • Adresservice ziektekostenverzekering: JoHo fungeert ook als uw postadres voor de via JoHo lopende internationale ziektekostenverzekering. Deze service is ontstaan uit het feit dat communicatie per post met Nederlandse verzekeraars vaak problemen oplevert, omdat deze niet altijd op het juiste adres aankomt.
 • Belangenbehartiging van Nederlanders die voor langere tijd in het buitenland verblijven.
 • Overleg met verzekeraars naar betere en goedkopere verzekeringsmogelijkheden.
 • Het onderhouden van een netwerk aan gespecialiseerde partners.

Uitgebreid (85 euro per jaar)

Naast de voordelen van de BASIS Service, biedt de Uitgebreide Service de volgende aanvullende voordelen:

 • Eenmalig persoonlijk adviesgesprek op kantoor Den Haag max 1 uur;
 • Persoonlijke verzekeringsvergelijking (internationale ziektekostenverzekeringen);
 • Het bemiddelen in en adviseren van verzekeringsproducten waarvoor JoHo Insurances collectieve kortingen heeft kunnen bedingen;

Eénmalig adviesgesprek (100 euro)

De kosten voor een uitgebreid adviesgesprek op kantoor in Den Haag bedragen 100 euro. Tijdens het gesprek zullen de volgende zaken worden besproken

 • Uw persoonlijke situatie en wensen.
 • Kenmerken en aandachtspunten internationale verzekeringen.
 • In/uitschrijven gemeente.
 • Nederlandse basiszorgverzekering: vertrekken uit NL en terugkeren naar NL.
 • Persoonlijk advies.
 • Al uw overige vragen voor zover dit binnen onze kennis en kunde ligt. (wij geven bijvoorbeeld geen advies mbt pensioen en fiscale zaken)

Een adviesgesprek duurt (afhankelijk van de situatie, plannen, wensen en vragen) gemiddeld 1 à 2 uur.

Ter voorbereiding vragen wij u ons adviesformulier in te vullen.

Overige diensten en verrichtingen (95 euro per uur incl. BTW)

Een aantal diensten en services kan ook op uurtarief worden afgenomen:

 • Persoonlijk advies gesprek op basis van urencalculatie;
 • Intensieve begeleiding en advies indien u bijvoorbeeld om medische redenen moeite heeft om een (geschikte) ziektekostenverzekering te vinden; Wij kunnen niet garanderen dat wij een mogelijkheid vinden, maar wel de kans vergroten op succes;
 • Vergelijking internationale ziektekostenverzekeringen
 • Intensieve begeleiding bij orientatie en besluitvorming over te ondernemen stappen bij emigratie of remigratie (maatwerk);
 • Intensieve begeleiding bij orientatie en besluitvorming over te kiezen verzekeringen (maatwerk);
 • Advisering bedrijven;
 • Ondersteuning bij administratieve zaken (Denk aan Zorginstituuut, SVB).

Het uurtarief wat wij rekenen voor onze dienstverlening bedraagt 95 euro incl. 21% BTW.

Wilt u ons op uurbasis inschakelen dan verzoeken we u een email te sturen naar contact@johoinsurances.org met een uitgebreide toelichting op uw vragen en wensen. Wij nemen daarna contact met u op voor een verdere inventarisatie en een inschatting van de kosten.

Voorwaarden

 • Deze Service wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggen is mogelijk via e-mail (contact@johoinsurances.org), 1x per jaar.
 • Opzeggen uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum (zie ingangsdatum op dit certificaat).
 • Deze service dient los van lopende verzekeringen te worden opgezegd.
 • Indien de Service is gekoppeld aan beheer van een verzekering, zal na beëindiging van de service de betreffende verzekering per eerstvolgende mogelijkheid worden beëindigd.
 • Indien de Service is gekoppeld aan korting op een verzekering, zal na beëindiging van de service de korting op de verzekering komen te vervallen (de verzekering blijft tot wederopzegging doorlopen)

Klik hier om de emigratieservice aan te vragen