Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Emigratieservice

Emigratieservice

JoHo Insurances biedt een Emigratie-service aan voor alle (potentiële) emigranten. Deze Service biedt o.a. advies over verzekeringen en administratieve zaken, korting op verzekeringen, ondersteuning bij problemen met diverse instanties in Nederland, een emigratie-checklist,  belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland en diverse andere voordelen. Vanaf 25 euro per jaar.

Aan het vragen van een eerste advies (via het online adviesformulier of via e-mail of de telefoon) zijn geen kosten verbonden. Om van bepaalde diensten en services gebruik te kunnen maken, is afname van de Expat-en Emigratie Service nodig.

  Basis Uitgebreid
Bemiddelen in diverse internationale ziektekostenverzekeringen check check
Belangenbehartiging van Nederlanders die voor langere tijd in het buitenland verblijven. check check
Informeren over regelingen en wetgeving (CVZ, SVB, UWV, e.a. instanties) check check
Overleg met verzekeraars naar betere en goedkopere verzekeringsmogelijkheden check check
Het onderhouden van een netwerk aan gespecialiseerde partners check check
Persoonlijk adviesgesprek op kantoor Den Haag  - check
Persoonlijke verzekeringsvergelijking (internationale ziektekostenverzekeringen)  - check
Intensieve begeleiding en advies indien u bijvoorbeeld om medische redenen moeite heeft om een (geschikte) ziektekostenverzekering te vinden; Wij kunnen niet garanderen dat wij een mogelijkheid vinden, maar wel de kans vergroten  - check
Adresservice: JoHo fungeert als uw postadres voor de via JoHo lopende schade-verzekeringen waarvoor een Nederlands postadres nodig is  - check
Ondersteuning bij administratieve zaken (Denk aan CVZ, SVB) - ook als éénmalige dienst beschikbaar  - check
Het bemiddelen in en adviseren van verzekeringsproducten waarvoor JoHo Insurances collectieve kortingen heeft kunnen bedingen  - check
Het bemiddelen (execution only) in de volgende internationale verzekeringen: Arbeidsongeschiktheid, Levensverzekeringen  - check
Adresservice ziektekostenverzekering: JoHo fungeert ook als uw postadres voor de via JoHo lopende internationale ziektekostenverzekering. Deze service is ontstaan uit het feit dat communicatie per post met Nederlandse verzekeraars vaak problemen oplevert, omdat deze niet altijd op het juiste adres aankomt.  - check
Kosten: €25,- per jaar €85,- per jaar

Overige diensten en verrichtingen

Een aantal diensten en services kan ook op uurtarief worden afgenomen:

 • Persoonlijk advies gesprek
 • Vergelijking internationale ziektekostenverzekeringen
 • Advisering bedrijven
 • Bemiddeling execution only arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Bemiddeling execution only levensverzekering

Vanzelfsprekend brengen wij u vooraf op de hoogte indien aan bepaalde diensten en services kosten verbonden zijn.

Voorwaarden

 • Deze Service wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggen is mogelijk via e-mail, 1x per jaar.
 • Opzeggen uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum (zie ingangsdatum op dit certificaat).
 • Deze service dient los van lopende verzekeringen te worden opgezegd.
 • Na aanmelding krijgt u een certificaat toegezonden per e-mail.
 • Indien de Service is gekoppeld aan beheer van een verzekering, zal na beëindiging van de service de betreffende verzekering per eerstvolgende mogelijkheid worden beëindigd.
 • Indien de Service is gekoppeld aan korting op een verzekering, zal na beëindiging van de service de korting op de verzekering komen te vervallen (de verzekering blijft tot wederopzegging doorlopen).

Klik hier om naar het formulier te gaan

 

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert mensen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org