Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Inboedel in een opslag verzekeren

Waarvoor is deze verzekering bedoeld?

Via de OOM Achtergebleven woonhuis & inboedel verzekering kunnen wij opgeslagen inboedel laten verzekeren. Deze verzekering is alleen bestemd voor Nederlanders die (gaan) wonen buiten Nederland en waarbij er dus inboedel in een opslag 'achterblijft' die verzekerd moet worden. Dit verzekeringspakket wordt aangeboden door de Nederlandse verzekeraar OOM​, een gespecialiseerde verzekeraar gericht op het aanbieden van verzekeringen die meer reguliere verzekeraars niet kunnen bieden. Woont u gewoon in Nederland en wenst u opgeslagen inboedel verzekerd te hebben dan verwijzen we u graag naar de Combinatiepolis van OOM die onder andere voor het verzekeren van opgeslagen inboedel geschikt is.

Premie

De premie voor de dekking ‘inboedel’ ​bedraagt 4 promille, exclusief 21% assurantiebelasting en wordt bij inboedel over de nieuwwaarde van uw inboedel​ berekend​. Een rekenvoorbeeld:

Inboedel nieuwwaarde bedraagt 30.000,- euro 120,00  euro​ premie​    
Assurantiebelasting 21% 25,20 euro​    
Totale premie per jaar: 145,20 euro    

Dekking

Voor een toelichting op de dekkingen binnen dit pakket verwijzen we graag naar de bijlage ‘dekkingsoverzicht’ zoals dat in pdf op deze site is opgenomen. Hierin staat kort en bondig omschreven wat u kunt verzekeren en waarvoor u dan dekking heeft. Voor een uitgebreide toelichting op de dekking – en de werking van de verzekering – verwijzen we graag naar de polisvoorwaarden.

Of uw ​opgeslagen inboedel daadwerkelijk verzekerd kan worden tegen de vermelde premies en dekkingen is onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar en wordt bepaald na inzending van het ​volledig ingevulde aanvraagformulier.​ 

Dit pakket van verzekeringen wordt door de verzekeraar OOM ook gebruikt om leegstaande woningen te verzekeren. Om die reden staan in de aanvraagmodule, dekkingsoverzicht en polisvoorwaarden ook de verzekeringen opstal en rechtsbijstand vermeld. Beide dekkingen zijn voor wat betreft de opgeslagen inboedel niet aan de orde en kunnen buiten beschouwing gelaten worden. Opgeslagen inboedel kan alleen verzekerd worden middels de inboedelverzekering.

Belangrijk aandachtspunt bij de dekking op deze verzekering
Helaas komt het soms voor dat inboedel beschadigd uit een opslag tevoorschijn komt. De oorzaak van de schade is vaak niet meer te achterhalen en het opslagbedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid. Een vervelende situatie waarbij de schade in dit soort gevallen vaak ook niet gedekt is op deze polis van OOM. Om teleurstellingen achteraf te voorkomen willen we nadrukkelijk wijzen op de dekking die wel gegeven wordt op deze verzekering. In de polisvoorwaarden onder artikel 5 staat een overzichtelijke opsomming van gebeurtenissen waarvoor de verzekering wél dekking geeft. 

Looptijd

Deze verzekering kan zowel voor een bepaalde periode als voor onbepaalde tijd worden afgesloten. Hou er rekening mee dat als u kiest de opgeslagen inboedel voor een bepaalde vaste periode te verzekeren deze verzekering dan per de door u opgegeven einddatum afloopt zonder verdere aankondigingen of herinneringen. Kiest u ervoor om de opgeslagen inboedel voor onbepaalde tijd te verzekeren dan loopt de verzekering niet af, maar is deze verzekering niet gedurende ​het eerste loopjaar van de verzekering opzegbaar. Nadat het eerste loopjaar van de verzekering is afgelopen is de verzekering per dag opzegbaar, maar nooit met terugwerkende kracht.

Verhuur woning?

Heeft u uw inboedel opgeslagen omdat u uw woning gaat verhuren? Let er dan op dat de reguliere verzekeringen voor uw woning​ zoals opstal - en aansprakelijkheidsverzekering​ ​wellicht niet geldig meer zijn. JoHo Insurances heeft een speciaal verzekeringspakket voor een verhuurde woning ontwikkeld. Meer informatie hierover vindt u hier.

Het aanvragen van de verzekering

  • Deze verzekering van OOM is alleen met de Nederlandse nationaliteit af te sluiten, indien u buiten NL woonachtig bent.
  • Het aanvragen gaat online via de online aanvraagmodule van OOM.
  • Door gebruik te maken van deze link, loopt de aanvraag via JoHo Insurances (daar zijn geen extra kosten aan verbonden).

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org