Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Leegstaande woning in Nederland

Als u geëmigreerd bent en daarmee uitgeschreven bent bij de Basisregistratie Personen (BRP) voorheen GBA - maar wel uw koopwoning aanhoudt in Nederland - kunt u in principe niet meer uw Nederlandse verzekeringen voor opstal, inboedel en rechtsbijstand aanhouden. Als u de woning dan niet verhuurt en zelf niet met grote regelmaat nog gebruik maakt van uw woning dan is er technisch gezien sprake van “leegstand”.

Leegstand is een risicoverzwarend aspect voor een verzekeraar en is niet op een 'standaard' opstalverzekering gedekt. U dient hiervoor dus een aparte verzekering te sluiten. Let op! Het niet doorgeven van uw eventuele emigratie en de leegstand van uw woning kan ertoe leiden dat uw woning niet verzekerd meer is, ook al betaalt u nog wel premie. U heeft de plicht uw verzekeraar van dit soort wijzigingen in kennis te stellen!

Wij bieden een mogelijkheid om een leegstaande woning in pakketvorm te verzekeren bij de Nederlandse verzekeraar OOM Brand. Dit pakket is alleen voor Nederlandse verzekeringsnemers beschikbaar die wonen buiten Nederland. Het pakket bestaat uit de volgende dekkingen:

  1. Opstalverzekering
  2. Inboedelverzekering
  3. Rechtsbijstandverzekering

Dekking algemeen

Voor een toelichting op de dekkingen binnen dit pakket verwijzen we graag naar de bijlage ‘dekkingsoverzicht’ zoals dat in pdf op deze site is opgenomen. Hierin staat kort en bondig omschreven wat u kunt verzekeren en waarvoor u dan dekking heeft. Voor een uitgebreide toelichting op de dekking – en de werking van de verzekering – verwijzen we graag naar de polisvoorwaarden.

Of uw leegstaande woning daadwerkelijk verzekerd kan worden tegen de vermelde premies en dekkingen is onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar en wordt bepaald na inzending van uw online aanvraag (zie onderaan deze pagina voor de instructie).

Glas is meeverzekerd zolang het een gevolg is van een verzekerde gebeurtenis, zoals brand of storm. Glasschade door vandalisme is dus niet verzekerd.

Waar u op moet letten

U kunt de verzekering afsluiten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Woonhuis en inboedel: Uw woning ziet er bewoond uit en de tuin is goed onderhouden.
  • Eigendom van een woning: U bent de enige eigenaar van de woning.
  • Verhuur van een woning: Er is een schriftelijk huurcontract dat op de ingangsdatum van de verzekering nog minstens één jaar doorloopt. U verhuurt de woning aan één huurder en er is geen sprake van onderhuur of kamerhuur.

Premier risque dekking voor bepaalde gebeurtenissen

Voor een aantal gebeurtenissen wordt geen onderverzekering toegepast én geldt een maximaal verzekerd bedrag. Voor onderstaande gebeurtenissen wordt dus nooit meer uitgekeerd dan onderstaande bedragen.

  • waterschade maximaal €30.000,-
  • Inductie/ overspanning €7.500,-

Looptijd van de verzekering

Deze verzekering is qua looptijd op 2 manieren af te sluiten en dat dient u bij de online aanvraag aan te geven bij het kopje 'Einddatum'. 

  1. U kunt kiezen voor een specifieke looptijd van bijvoorbeeld een bepaald aantal maanden. De verzekering loopt na de aangegeven looptijd automatisch af. Bij afsluiten met een vooraf gekozen einddatum is het van belang goed voor uzelf te agenderen wanneer de dekking stopt. U krijgt namelijk geen bericht van OOM dat de verzekering is beeindigd, en als u er niet op let dan loopt dus het risico 'ineens' onverzekerd te zijn. Het is mogelijk om de verzekering meerdere periodes na elkaar aan te vragen. U dient dan wel iedere keer een geheel nieuwe aanvraag in te dienen.  
  2. U kunt er ook voor kiezen om de verzekering zonder einddatum af te sluiten. U krijgt dan een verzekering die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. Kiest u voor de variant 'zonder einddatum', realiseert u zich dan dat de verzekering gedurende het eerste jaar dat de verzekering loopt niet tussentijds opzegbaar is, behalve bij verkoop van de woning. De verzekering is na het eerste jaar wel tussentijds opzegbaar met een maand opzegtermijn.

Premie opstal – en inboedelverzekering

De premie bedraagt voor de dekkingen ‘opstal’ en ‘inboedel’ altijd 4 promille (exclusief 21% assurantiebelasting). Het percentage wordt bij de opstalverzekering gerekend over de herbouwwaarde en bij inboedel over de nieuwwaarde van uw inboedel.

Een rekenvoorbeeld

Opstalverzekering herbouwwaarde 150.000 euro 600,- euro premie
Inboedelverzekering nieuwwaarde 30.000 euro 120,- euro premie
Totaal per jaar (incl 21% assurantiebelasting) 871,20 euro premie

Bepalen van de herbouwwaarde

Om een garantie te hebben tegen onderverzekering, moet u een taxatie uit laten voeren. Er is geen andere manier om die garantie te verkrijgen. Indien u geen taxatie laat uitvoeren voor het bepalen van de herbouwwaarde, dan kunt u zelf gebruik maken van een herbouwwaardemeter. Het is anders erg lastig om die waarde te benaderen. Nogmaals; het gebruiken van de herbouwwaarde is een hulpmiddel voor u, het biedt geen garantie. In artikel 10 van de voorwaarden staat een toelichting op de bepaling van de schade wanneer u geen taxatie heeft laten uitvoeren.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Om verzekerd te zijn voor juridische aangelegenheden rondom uw leegstaande woning is het belangrijk om naast de Basis – of Topdekking een extra rubriek E (onroerend goed) af te sluiten. In het dekkingsoverzicht (zie pdf op deze pagina) staat omschreven wat het verschil is tussen de Basis – en Topdekking. Het is niet mogelijk om de rubriek E los af te sluiten; een Basis of Topdekking dient altijd verplicht afgenomen te worden.

Bij aanvraag is het ook mogelijk een rubriek F af te nemen. Deze rubriek is alleen van toepassing indien de woning verhuurd wordt en biedt geen extra’s rondom het verzekeren van rechtsbijstand op een leegstaande woning.

Premie rechtsbijstandverzekering

De jaarpremie voor de rechtsbijstandverzekering is als volgt:

Basisdekking + Rubriek E 100,56 euro premie
Topdekking + Rubriek E 202,56 euro premie

Let op; over deze premies bent u nog 21% assurantiebelasting verschuldigd.

U kunt online de premie berekenen.

Aanvragen van de verzekeringen

Deze verzekering van OOM is alleen met de Nederlandse nationaliteit af te sluiten.

Het aanvragen gaat online via de online aanvraagmodule van OOM.

Door gebruik te maken van deze link, loopt de aanvraag via JoHo Insurances (daar zijn geen extra kosten aan verbonden). Wij kunnen u dan ook assisteren bij vragen en problemen gedurende de gehele looptijd.

Korting bij afsluiten via JoHo

U kunt € 25,- korting krijgen als u uw Achtergebleven Woonhuis-verzekering via JoHo Insurances afsluit, met als voorwaarde o.a. een minimale looptijd.

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert mensen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org