Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Internationale Verzekeringen

Emigratieservice

De JoHo Emigratie-Service biedt o.a. advies over verzekeringen en administratieve zaken, korting op verzekeringen, ondersteuning bij problemen met diverse instanties in Nederland, een emigratie-checklist, belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland en diverse andere voordelen.

Arbeidsongeschiktheid

In Nederland is veel geregeld met betrekking tot de sociale verzekeringen. Hier staat u wellicht niet vaak bij stil, omdat u voor de verzekeringen automatisch premie afdraagt. Dit geldt ook voor de WIA, waar u verzekerd voor bent, indien u in loondienst werkt. De WIA regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval tijdelijk of permanent niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert mensen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org