Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Overige Internationale Verzekeringen

Naast de internationale ziektekosten verzekeringen biedt JoHo Insurances nog een scala aan internationale verzekeringen aan. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen voor Huis & Inboedel voor een huis in Nederland dat bij vertrek uit Nederland leeg komt te staan of juist wordt verhuurd. Of de internationale varianten van veel gebruikte verzekeringen voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, particuliere aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid.

 

Aansprakelijkheid in het buitenland

visual aansprakelijkheid

Tijdens het verblijf in het buitenland kunt u in een situatie belanden waarin u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade die u per ongeluk aan derden of aan de bezittingen van een derde heeft toegebracht. Houd er rekening mee dat als u in het buitenland aansprakelijk wordt gesteld, afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de kosten flink op kunnen lopen.

Huis en Inboedel in Nederland

Visual Inboedel In Nederland

Nederlanders woonachtig in het buitenland met een eigen huis in Nederland hebben vaak een probleem met het verzekeren van het risico van het bezit van een eigen huis. Denk hierbij aan inboedel, opstal (woonhuis), aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Ook verhuur van de woning en elders (familie, opslag) opgeslagen inboedel is vaak lastig te verzekeren.

SOS Transport bij overlijden

In geval van emigratie is de kans groot dat men buiten Nederland komt te overlijden. In dat geval kan een uitvaart natuurlijk in uw nieuwe woonland plaatsvinden. Soms heeft men echter de voorkeur de uitvaart in Nederland plaatst te laten vinden. Om reden van familie, persoonlijke voorkeur of omdat men zich niet prettig voelt bij de lokale gewoontes.

Ongevallen

Een ongeluk zit ook in het buitenland in een klein hoekje. De financiële consequenties hiervan kunnen aanzienlijk zijn, zeker bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een ongevallenverzekering verzacht dit financiële leed, voor de nabestaanden of de verzekerde(n) zelf.

Arbeidsongeschiktheid

Bij vertrek naar het buitenland, is men in veel gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval. Tenzij de (nieuwe) werkgever een goede regeling heeft getroffen hiervoor, of als er in het nieuwe woonland ook publieke regelingen zijn getroffen.

Inboedelverzekering in het buitenland

Visual Inboedel

Neemt u uw eigen inboedel mee? Bent u van plan uw huisraad aan te schaffen in het land waar u gaat wonen? Als u een vaste verblijfplaats heeft in het buitenland dan kunt u met de internationale inboedelverzekering uw inboedel verzekeringen tegen brand, storm en diefstal. In sommige landen (zoals België, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Zwitserland, Verenigde Staten) bent u aansprakelijk voor schade aan de woning die u huurt.

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org