Pensionado verzekeringen

pensioennado verzekering

1. Internationale ziektekostenverzekeringen voor pensionados

JoHo Insurances biedt een aantal internationale ziektekostenverzekeringen die geschikt zijn voor pensionados. De basisvereisten van ons aanbod zijn:

 • De grens voor de maximale aanvraagleeftijd mag niet lager zijn dan 70 jaar. Bij voorkeur geen beperkingen, en met alle leeftijden aan te vragen.
 • Geen eindleeftijd, levenslange looptijd.
 • Geen individuele opzegbaarheid vanwege hoge kosten.

Andere aspecten van de verzekeringen (o.a. de dekkingen, de voorwaarden en de premies) verschillen natuurlijk per verzekering.

Mogelijkheden:

* April: afhankelijk van de bestemming aan te vragen t/m 64/70/74 jaar.
** Allianz: aan te vragen t/m 74 jaar

2. Beperkingen in verschillende landen

Niet iedere verzekeraar kan de internationale verzekering in alle landen wereldwijd aanbieden. Dit heeft mede te maken met nationale wet- en regelgeving in zowel het nieuwe woonland als het land waar een verzekeraar gevestigd is. Deze lijst met landen kan wisselen, door verandering van wetgeving. Kijk daarom via onze website op de online module van de verzekeraar, om na te gaan of er afwijkende regels gelden of niet. Landen waar afwijkende regels kunnen gelden (maar dat hoeft niet voor alle verzekeraars te gelden) zijn onder meer: Afghanistan, Cuba, Guernsey, Iran, Iraq, Lebanon, North Korea, Sudan, Syria, US Virgin Islands, Thailand, Indonesia, Dubai, Syrie, Kenya.

3. Wonen in een EU-land, EER-land of Zwitserland

Gaat u in een EU-land, EER-land of Zwitserland wonen? Dan gelden specifieke aandachtspunten. Wij leggen dit uit op deze pagina.

4. Corona / COVID-19

Alle ziektekostenverzekeringen binnen ons aanbod geven, nadat u bent geaccepteerd voor de verzekering, dekking voor de eventuele medische kosten voortvloeiend uit een Corona / COVID-19 besmetting.

5. Medische beoordeling van aanvragen en pre-existing conditions

Alle verzekeraars beoordelen een aanvraag op basis van een gezondheidsverklaring (dat zijn uw antwoorden op de medische vragen over uw gezondheidssituatie. Op basis hiervan kan een verzekeraar besluiten tot het toepassen van clausules (uitsluiting, premie toeslag) of zelfs het geheel afwijzen van een aanvraag. Dit is vervelend, maar zo werkt het helaas. Een bijkomend aspect is dat met het ouder worden een medisch dossier meer gevuld zal zijn. U kunt zich (hopelijk) goed en gezond voelen, desondanks kan een verzekeraar op basis van risico inschatting besluiten tot een clausule of afwijzing.

6. Inpatient en outpatient dekkingen

Veel internationale verzekeraars maken bij het beschrijven van hun ziektekostenverzekeringen gebruik van het principe van inpatient en outpatient dekkingen. In Nederland en België zijn deze termen vaak niet bekend. Voor een goed begrip van dit aspect is het handig om de toelichting te lezen. De premies en ziektekostenverzekeringen zijn hoog, mede omdat de premies van dit type ziektekostenverzekering stijgen naarmate de leeftijd stijgt. De premie kan enigszins beperkt blijven door dekkingen die u niet noodzakelijk nodig heeft, denk bijvoorbeeld aan een zwangerschapsdekking en zaken die lokaal heel voordelig zelf zijn te bekostigen, er uit te laten. Om deze reden hebben wij in bijgaande pensionado brochure een selectie gemaakt van zgn. inpatient dekkingen:

 • Waarmee u zich primair verzekert voor ziekenhuisopnames, operaties en repatriëring.
 • Die geen dekking geven voor zwangerschap, losse medicatie en ‘kleinere zaken’ zoals bijvoorbeeld poliklinisch, (huis)arts, fysio en preventieve zorg.

7. Eigen risico, eigen bijdrage en Out-Of-Pocket Maximum

1. Eigen risico (Deductible, excess)
Het eigen risico is het bedrag wat u jaarlijks eerst zelf betaalt aan kosten, voordat de verzekeraar tot vergoeding over gaat.

 • Het eigen risico kan variëren van 0 euro (geen eigen risico), tot (bij enkele) verzekeraars 3.000-5.000 euro per jaar.
 • Een hoger eigen risico geeft een lagere premie.
 • Sommige inpatient dekkingen kennen geen eigen risico, omdat bij deze dekking vergoedingen vrijwel altijd door de verzekeraar rechtstreeks aan een zorgverlener wordt gedaan.
 • Sommige verzekeraars differentiëren eigen risico's op inpatient en outpatient.
 • Een verzoek tot het verlagen van een eigen risico wordt beoordeeld op basis van een nieuwe gezondheidsverklaring. Een verzekeraar kan een verzoek dus ook weigeren, dat zal met name gebeuren indien er sprake is van verwachte kosten (chronische ziekte, operaties, een specifieke medische conditie).

2. Eigen bijdrage (Co-payment) en Out-Of-Pocket Maximum
De eigen bijdrage is meestal een percentage van de kosten die u voor eigen rekening neemt. Bij een vrijwillig gekozen eigen bijdrage van 10% of 20% betaalt u 10% of 20% van de kosten zelf. Om het risico op een hele hoge eigen bijdrage te beperken, kan een Out-Of-Pocket Maximum (OOP) worden ingesteld. Een maximumhoogte van de eigen bijdrage.

Voorbeeld

U kiest voor een eigen risico van 1.000 euro, eigen bijdrage 10%, OOP 3.000 euro.

Situatie 1 - ziekenhuisopname = kosten 5.000 euro.

Vergoeding:

 • 5.000 euro - 1.000 euro eigen risico = 4.000 euro
 • 10% eigen bijdrage = 4.000 euro * 10% = 400 euro
 • Vergoeding verzekeraar: 4.000 - 400 = 3.600 euro
 • Voor eigen rekening: 400 + 1.000 = 1.400 euro

Situatie 2 - ziekenhuisopname = kosten 50.000 euro.

 • 50.000 euro - 1.000 euro eigen risico = 49.000 euro
 • 10% eigen bijdrage = 49.000 euro * 10% = 4.900 euro
 • De OOP is echter gemaximeerd op 3.000 euro
 • Vergoeding verzekeraar: 49.000 - 3.000 = 46.000 euro
 • Voor eigen rekening: 1.000 + 3.000 = 4.000 euro