Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Pensionado's

Er komt veel kijken bij vertrek uit Nederland en wonen in het buitenland. Een belangrijk aspect hierbij is de ziektekostenverzekering. Viel u in Nederland nog onder het relatief goede en voordelige Nederlandse zorgstelsel, bij vertrek naar het buitenland kan de situatie heel anders worden. Dit hangt voor een groot deel af van het land waar u gaat wonen. In verschillende landen is de zorg goed, en komt u met een pensioen en/of AOW uitkering vanuit Nederland in aanmerking voor goede zorg zoals die lokaal wordt aangeboden. In met name de landen buiten de EU moet u zelf zorgen voor een goede ziektekostenverzekering, en bent u vaak aangewezen op een internationale particuliere ziektekostenverzekering. Ook in verschillende EU landen is een extra particuliere verzekering zinvol, als de staatszorg niet voldoende blijkt te zijn. Op deze website vindt u uitleg over internationale particuliere ziektekostenverzekering.

1. Internationale particuliere ziektekostenverzekeringen

Een particuliere ziektekostenverzekering kan goede dekking bieden voor medische kosten, en het kan de oplossing zijn als er in het woonland geen goed staatszorgstelsel aanwezig is. Een dergelijke verzekering kent echter ook beperkingen en nadelen:

  • De premie is onder meer leeftijdsafhankelijk. Met het ouder worden stijgt de premie. De overheid financiert de premie niet (dat gebeurt bij de basiszorgverzekering wel). Hierdoor wordt de premie relatief gezien erg hoog op later leeftijd.
  • Aanmelding en acceptatie wordt beoordeeld op basis van een actuele gezondheidsverklaring. Pre-existing conditions worden vaak uitgesloten. En bij bepaalde medische issues kan een verzekeraar een aanvraag zelfs afwijzen. Met het ouder worden wordt de kans op een clausule of afwijzing steeds groter.
  • Alleen verzekeringen zonder leeftijdsgrens voor aanmelden en zonder eindleeftijd (dus een looptijd voor onbepaalde tijd) zijn interessant.

 

Een overzicht van ons aanbod aan Internationale ziektekostenverzekeringen voor pensionados vindt u hier

 

2. Informatie-brochure downloaden

We hebben veel informatie verzameld in een brochure, speciaal voor 60-plussers. Hierin vindt u ook een indicatie van premies. U kunt nu gratis deze Pensionado brochure als pdf downloaden. Hierin worden de verzekeringen besproken die kunnen worden afgesloten door pensionados in het buitenland. 

 

3. Beperkingen van lokaal aangeboden ziektekostenverzekeringen

Vanwege de hierboven genoemde aspecten, kan de verleiding bestaan om een goedkope lokale ziektekostenverzekering te regelen in het nieuwe woonland. Deze zijn goedkoper, maar daar zijn vaak ook wel redenen voor. Want hele listige voorwaarden kunnen van toepassing zijn, voorwaarden die we in Nederland niet gewend zijn. Om er een aantal te noemen: 

  • De premie kan per persoon worden verhoogd waardoor u te maken kunt krijgen met enorme premieverhogingen als u ziek bent geworden. Overstappen naar een andere verzekering is dan vaak niet meer mogelijk omdat u reeds ziek bent.
  • Alleen dekking in het woonland. Dit kan een probleem zijn als u ter plekke niet geholpen kunt worden en elders behandeld moet of wilt worden.
  • Geen vergoedingen voor behandeling in een privéziekenhuis. Dat is vervelend als u niet behandeld wilt worden in een staatsziekenhuis.
  • Lees verder een volledige lijst van aandachtspunten bij lokaal verzekeren.

 

 


Pensionado verzekeringen

Vanaf een bepaalde leeftijd (meestal al vanaf 55/60 jaar) is het vaak moeilijk om een goede, betaalbare internationale particuliere ziektekostenverzekering te vinden. De verleiding om dan een goedkope ziektekostenverzekering te regelen in het nieuwe woonland wordt dan groot, terwijl daar vaak listige voorwaarden aan kleven. Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

Globality Health Insurance

Globality Health is een internationale zorgverzekeraar met een speciale focus op emigranten, pensionados en expats, en biedt verzekeringen aan voor mensen die in het buitenland wonen en / of werken. Globality Health heeft meer dan 80 jaar ervaring in ziektekostenverzekeringen en is onderdeel van Munich Re, een grote internationale verzekeraar en herverzekeraar.

April MyHealth

April MyHealth International

APRIL International Care France, an insurance intermediary, designs, distributes and manages insurance solutions and assistance services for individuals, travelers, expatriates and businesses. Thanks to strong partnerships with distributors and medical providers, April is able to provide services anywhere in the world. By combining proximity and expertise, the group aims, through its APRIL International brand, to make life easier for their internationally-mobile customers by insuring their health and travel wherever they are in the world and whatever the nature and duration of their trip.

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org