Verhuurde woning in Nederland

verhuurde woning Nederland

Nederlanders woonachtig in het buitenland hebben vaak een probleem met het verzekeren van hun eigen woning (opstal), inboedel, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Veel Nederlandse verzekeraars accepteren namelijk geen particuliere dekking meer indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is en/of bij verhuur van de woning.

JoHo Insurances biedt een verzekeringspakket voor Nederlanders die een woning in Nederland verhuren aan derden. U hoeft voor dit verzekeringspakket niet meer ingeschreven te staan bij de BRP in Nederland, zoals dat bij andere verzekeraars veelal wel verplicht is, en verhuur is ook toegestaan. Geschikt dus voor expats. Het pakket omvat een vijftal verzekeringen, u kiest uiteraard zelf de relevante verzekeringen.

1. Verzekeringen

1.1 Opstalverzekering (woonhuizen)

De opstalverzekering dekt schade aan uw huis (de muren, vloeren, de ‘vaste’ delen) zelf. Denk aan schade door brand en ontploffing. Glas is automatisch meeverzekerd in de dekking. De opstalverzekering kan niet worden afgesloten voor een verhuurd appartement. Een appartement dient verzekerd te zijn via de VVE. Eigenarenbelang (zie hieronder) kan wel worden afgesloten voor een appartement.

1.2 Eigenarenbelang (appartementen)

Indien u een appartement bezit dan zal uw opstalverzekering bij verhuur veelal nog op de opstalverzekering van de VVE kunnen blijven doorlopen. In de meeste gevallen is het echter niet mogelijk om een nieuwe keuken, vloer of badkamer op die opstalverzekering te verzekeren. Die zaken kunt u op dit pakket onder de noemer “Eigenarenbelang” wel meeverzekeren.

1.3 Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt binnenshuis uiteraard meubilair (bed, bank, tv etc) maar buitenshuis dekt deze verzekering o.a. ook zonweringen, schotelantennes en zonnewijzers. Voor een meer volledig overzicht wat verstaan wordt onder de definitie van 'Inboedel' verwijzen we graag naar het document 'Inboedel of Opstal'.

1.4 Verhuurderaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid die optreedt als bijvoorbeeld uw cv-ketel in uw huis ontploft en schade toebrengt aan (de spullen) van uw huurders. Deze zaken zijn niet gedekt op een ‘normale’ aansprakelijkheidsverzekering. Het verzekerde bedrag is 2.500.000 euro per aanspraak en maximaal 5.000.000 euro per verzekeringsjaar.

1.5 Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering geeft rechtsbijstand bij juridische kwesties die zich voor kunnen doen bij een verhuurde woning, zoals:

 • Bouwgeschillen met een aannemer
 • Geschillen betreffende onderhoud CV of installatie keuken/badkamer
 • Bestuursrechtelijke aspecten, zoals een geschil over een parkeerplaats
 • Hinderlijke uitbouw voor of nabij het huis
 • Overige bepalingen uit de huurovereenkomst welke niet zijn uitgesloten (zoals hieronder en in de voorwaarden omgeschreven) bijvoorbeeld schending van "goed huurderschap" door het veroorzaken van overlast

Let op! Een aantal kwesties is uitgesloten van dekking; denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • huurincasso en de gevolgen daarvan;
 • ontruimingsprocedures;
 • geschillen over achterstallig onderhoud;
 • geschillen die betrekking hebben op of voortvloeien uit het aangaan van een nieuw huurcontract als zodanig.
 • geen rechtsbijstand wordt verleend bij problemen, die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit de (voorgenomen) verkoop van het pand, incl. een geschil over een koopoptie.

2. Aandachtspunten

 • JoHo Insurances brengt u eenmalig een bedrag van € 70,- in rekening bij afsluiten van verzekeringen uit dit verzekeringspakket. Dit is een tegemoetkoming in de kosten die wij maken. Zonder betaling van deze kosten kunnen deze verzekeringen niet worden afgesloten. Er vindt geen restitutie plaats van dit bedrag bij mogelijke (tussentijdse) stopzetting van de polis.
 • Het is niet noodzakelijk om nog ingeschreven te staan bij de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen GBA, om deze verzekeringen af te kunnen sluiten.
 • Verzekeringen dekken alleen verhuur van een woning aan gezin of een alleenstaande. Individuele (losse) kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten of (seizoens)arbeiders is niet gedekt. Bij losse kamerverhuur verwijzen we u graag naar een andere verzekeringsoplossing.
 • De premie voor een opstalverzekering wordt bepaald aan de hand van de herbouwwaarde. Bepaal de herbouwwaarde van uw woning met behulp van de herbouwwaardemeter op deze site.
 • Voor de inboedelverzekering dient u de nieuwwaarde van de inboedel op te geven.
 • De verzekeringen dekken uitdrukkelijk geen schade of slijtage die veroorzaakt is door de huurder en gelden als vervangende verzekeringen voor de verzekeringen die u had toen u uw woning nog niet verhuurd had en nog ingeschreven stond bij de BRP.
 • De minimale looptijd van de verzekering is 1 jaar.
 • De rechtsbijstandverzekering is alleen in combinatie met minimaal 1 andere verzekering uit dit pakket af te sluiten.
 • Deze verzekeringen vergoeden geen schade die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten (denk aan: hennepteelt en het opslaan / behandelen of verwerken van andere drugs) Let op! Het is niet van belang of u op de hoogte was van die activiteiten! Dus als uw verhuurde huis afbrand door kortsluiting in verband met hennepteelt dan is er geen dekking op deze verzekeringen, ook in het geval u niet afwist van die hennepteelt! Er wordt ook geen dekking verleend als er schade ontstaat aan de verhuurde woning ten gevolge van een illegale activiteit buiten schuld of medeweten van de huurder om – dus bijvoorbeeld ten gevolge van een wietplantage in een belendend pand.
 • Indien de woning tijdelijk niet wordt bewoond, kan de dekking worden beperkt. De beperkte dekking start na 2 maanden, nadat de leegstand is gestart. U dient de leegstand wel op tijd te melden, binnen 2 maanden.
 • Huizen met een traditioneel 'open' rieten kap (ongeacht of er sprake is van een gedeeltelijk rieten kap of geheel rieten kap) kunnen NIET worden verzekerd op dit pakket. Huizen met een zgn. 'geschroefde' rieten kap kunnen wel worden verzekerd tegen het reguliere tarief.

3. Eigen risico per verzekering

De hoogte van het eigen risico per gebeurtenis bij de verschillende onderdelen:

 • Opstal: Bij stormschade 2 promille van de verzekerde woningwaarde (minimum 250 euro, max 1.150 euro), bij de overige gedekte schades geen eigen risico.
 • Eigenarenbelang: 250 euro eigen risico.
 • Inboedel: 250 euro.
 • Aansprakelijkheid: 100 euro.
 • Rechtsbijstand: rechtsbijstand kan pas worden ingeschakeld bij een minimaal financieel belang van 450 euro

4. Premie berekenen en pakketkorting

In de rekenmodule hieronder kunt u zelf uitrekenen wat uw jaarpremie zal zijn, onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar.

Pakketkorting
Als u twee of meer verschillende verzekeringen uit het pakket afsluit dan krijgt u korting op de totale premie. De korting wordt enkel berekend bij het afsluiten van verschillende verzekeringen; meerdere verzekeringen van dezelfde soort (bijvoorbeeld twee opstalverzekeringen voor twee woningen) tellen één keer mee bij het bepalen van het aantal verzekeringen.

 • Bij 2 verzekeringen - 3% korting
 • Bij 3 verzekeringen - 5% korting
 • Bij 4 verzekeringen - 7% korting

Deze korting is niet opgenomen in de onderstaande rekenmodule, waardoor de premie bij het afsluiten van meerdere verschillende verzekeringen wat lager is dan zoals weergegeven in de rekenmodule.

5. Het aanvragen van de verzekering

U kunt dit verzekeringspakket aanvragen met behulp van het volgende formulier:

Vervolgstappen:

 1. U kunt het aanvraaggedeelte uitprinten, invullen en bij voorkeur gescand per e-mail aan ons retour sturen: info@johoinsurances.org.
 2. Ingangsdatum: indien u op korte termijn dekking nodig heeft, kunt u dit specifiek in de e-mail aan ons melden.
 3. Wij streven er naar om binnen 1 werkdag en in drukke tijden soms binnen 2 werkdagen aan te kunnen geven of de gewenste ingangsdatum voor dekking mogelijk is of niet.

6. Belangrijke documenten

Rekenmodule Huis en Inboedel

Bereken je premie

Opstalverzekering
Herbouwwaarde
Eigenarenbelang
Inboedelverzekering
Nieuwwaarde
Verhuurderaansprakelijkheid
Verkoopwaarde woning

Rechtsbijstand

Alleen af te sluiten i.c.m. één van de bovenstaande verzekeringen

Wie zijn wij?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling.

Erkend bemiddelaar
JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen.

JoHo Insurances

Dienstverlening & documenten