Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Eigen risico, Eigen bijdrage en Out-Of-Pocket Maximum

Eigen risico, eigen bijdrage en Out-Of-Pocket Maximum

Er zijn verschillende manieren om de premie van een ziektekostenverzekering te drukken. Het eigen risico is het meest bekend. Een eigen bijdrage wordt in Nederland op kleinere schaal toegepast. Internationaal gezien is dit echter ook een veel aangeboden optie.

 

1. Eigen risico (Deductible of excess)
Het eigen risico is het bedrag wat u jaarlijks eerst zelf betaalt aan kosten, voordat de verzekeraar tot vergoeding over gaat.

 • Het eigen risico kan variëren van 0 euro (geen eigen risico), tot (bij enkele) verzekeraars 3.000-5.000 euro per jaar.
 • Een hoger eigen risico geeft een lagere premie.
 • Sommige inpatient dekkingen kennen geen eigen risico, omdat bij deze dekking vergoedingen vrijwel altijd door de verzekeraar rechtstreeks aan een zorgverlener wordt gedaan.
 • Sommige verzekeraars differentiëren eigen risico's op inpatient en outpatient. 
 • Een verzoek tot het verlagen van een eigen risico wordt beoordeeld op basis van een nieuwe gezondheidsverklaring. Een verzekeraar kan een verzoek dus ook weigeren, dat zal met name gebeuren indien er sprake is van verwachte kosten (chronische ziekte, operaties, een specifieke medische conditie).

2. Eigen bijdrage (Co-payment) en Out-Of-Pocket Maximum

De eigen bijdrage is meestal een percentage van de kosten die u voor eigen rekening neemt. Bij een vrijwillig gekozen eigen bijdrage van 10% of 20% betaalt u 10% of 20% van de kosten zelf. Om het risico op een hele hoge eigen bijdrage te beperken, kan een Out-Of-Pocket Maximum (OOP) worden ingesteld. Een maximumhoogte van de eigen bijdrage.

Voorbeelden:

U kiest voor een eigen risico van 1.000 euro, eigen bijdrage 10%, OOP 3.000 euro.

Situatie 1 - ziekenhuisopname = kosten 5.000 euro

Vergoeding:

 • 5.000 euro - 1.000 euro eigen risico = 4.000 euro
 • 10% eigen bijdrage = 4.000 euro * 10%  = 400 euro
 • Vergoeding verzekeraar: 4.000 - 400 = 3.600 euro
 • Voor eigen rekening:  400 + 1.000 = 1.400 euro

Situatie 2 - ziekenhuisopname = kosten 50.000 euro

 • 50.000 euro - 1.000 euro eigen risico = 49.000 euro
 • 10% eigen bijdrage = 49.000 euro * 10%  = 4.900 euro
 • De OOP is echter gemaximeerd op 3.000 euro
 • Vergoeding verzekeraar: 49.000 - 3.000 = 46.000 euro
 • Voor eigen rekening:  1.000 + 3.000 = 4.000 euro

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org