Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Verdragslanden ziektekosten

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de vergoeding van ziektekosten. Daardoor kunt u in die landen aanspraak maken op zorg tijdens een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld vakantie), maar soms ook als u er woont. Denk daarbij aan gepensioneerden (AOW), uitkeringsgerechtigden (WIA) en detachering (werkzaam voor een Nederlands bedrijf en uitgezonden met een A1-verklaring of Verklaring Toepasselijke Wetgeving (CoC)). U krijgt dan zorg volgens de regels van het desbetreffende land. De dekking kan dus beperkter zijn dan dat u in Nederland gewend bent.
Het gaat om de volgende landen:

 • EU-landen
 • EER-landen (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein)
 • Bosnië-Herzegovina
 • Kaapverdië
 • Marokko
 • Montenegro
 • Noord-Macedonie
 • Servië
 • Turkije
 • Tunesië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zwitserland

Gedetacheerde werknemers dienen hun Nederlandse basisverzekering aan te houden en blijven premies betalen aan hun eigen zorgverzekeraar.

Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden kunnen hun reguliere Nederlandse basisverzekering niet aanhouden. Zij gaan een premievervangende bijdrage betalen aan het CAK. Deze bijdrage wordt soms al ingehouden op de uitbetaling van bijvoorbeeld de AOW. Niet-werkende partners van gedetacheerde werknemers betalen hun premie rechtstreeks aan het CAK. Het CAK stuurt hiervoor een premienota. De hoogte van de premie is in deze gevallen afhankelijk van de woonlandfactor. Dit betekent dat de premie is aangepast aan het niveau van zorg in het land waar u woont. Op de website van het CAK vindt u meer uitleg hierover. Op deze website vindt u ook een overzicht van de pensioenen en uitkeringen waarvoor deze regeling geldt.

Als u bijvoorbeeld AOW ontvangt en naar Marokko verhuist, kan uw Nederlandse basisverzekering dus niet doorlopen. U gaat dan een premievervangende bijdrage betalen waarop een woonlandfactor wordt toegepast. U betaalt dan een lagere premie (in geval van Marokko) maar de dekking waarvan u gebruik kan maken is echter ook conform de wettelijke verzekering in Marokko. Dat is van een ander niveau dan u in Nederland gewend bent. Daarom kan het raadzaam zijn om naast deze dekking een internationale ziektekostenverzekering af te sluiten.

U blijft dus recht houden op zorg ten laste van Nederland als u naar de EU / EER / Zwitserland of één van de hierboven genoemde Verdragslanden verhuist en:

 1. AOW uit Nederland ontvangt
 2. in Nederland verzekerd blijft via een A1 verklaring of een verklaring toepasselijke wetgeving (CoC) omdat u door uw Nederlandse werkgever bent gedetacheerd. Uw werkgever kan deze verklaring aanvragen bij de SVB.

Gaat u echter naar een van deze landen in verband met:

 1. Werken voor een lokale werkgever
 2. Emigreren zonder uitkering of pensioen uit Nederland

Dan heeft u geen recht meer op zorg ten laste van Nederland en dient u zich lokaal of door middel van een internationale ziektekostenverzekering te verzekeren.

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org