Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Goudse NGO/Zendelingenpakket

Een pakketverzekering voor iedereen die langere tijd in het buitenland gaat werken. Doelgroep: iedereen die gaat werken voor een hulporganisatie, als zendeling, bij NGO, of ander (vrijwilligers)werk doet gericht op hulpverlening of ontwikkelingswerk. U kunt uw gezin meeverzekeren. De minimale looptijd is 6 maanden, de aanvraagleeftijd maximaal 60 jaar, het pakket loopt tot maximaal 67-jarige leeftijd.

Dit pakket geeft dekking voor:

 • SOS-hulpverlening 
 • Ziektekosten
 • Inboedel
 • Reisbagage
 • Annuleringskosten
 • Aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Ongevallen
 • Arbeidsongeschiktheid

  Het afsluiten van de verzekering

  Wilt u de verzekering afsluiten? Open het aanvraagformulier en vul het volledig in, inclusief gezondheidsverklaring als u een ziektekosten - en /of arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt. U dient de formulieren uit te printen en met pen in te vullen. Hierna mag u het formulier scannen en mailen naar info@johoinsurances.org. Voeg een kopie van uw paspoort toe bij inzenden van de aanvraag!

  Voor wie is het NGO/Zendelingen pakket bedoeld?

  Het Goudse NGO Zendelingenpakket is een uitgebreid verzekeringspakket, ontwikkeld voor en gericht op mensen die voor langere tijd in "ontwikkelingslanden" gaan werken. Denk hierbij aan:

  • Werken voor een NGO / hulporganisaties / ontwikkelingssamenwerking;
  • Zendelingenwerk;
  • Werkzaamheden voor lokaal salaris (denk aan lesgeven, werken in een tehuis, arts);
  • Zelfstandigen gericht op ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid.

  Twijfelt u of u in aanmerking komt voor dit pakket? Neem dan contact met ons op.

  Welke verzekeringen biedt het Goudse NGO/Zendelingen pakket?

  1. Ziektekosten. Hiermee verzekert u de kosten voor medische behandelingen, zowel in het woonland (buitenland) als in Nederland. Een goed pakket aan vergoedingen; geen keuzemogelijkheid, er is 1 dekking. Hierin is o.a. verzekerd; ziekenhuisopname, operaties, consult bij een specialist, controles bij zwangerschap en fysiotherapie. 
  2. SOS-hulpverlening. Dit onderdeel verzekert u al mee als u kiest voor Ziektekosten. In het onderdeel SOS hulpverlening is o.a. dekking voor repatriëring na overlijden en opsporing- en reddingskosten. 
  3. Vervoer stoffelijk overschot. Dit is reeds onderdeel van SOS-Hulpverlening maar het kan ook worden afgesloten zonder de Ziektekostenverzekering. 
  4. Extra vliegkosten: Retour naar Nederland vanwege familie-omstandigheden. De Goudse noemt dit "Extra vliegkosten". U verzekert een bedrag dat kan worden gebruikt om, bij ernstige familie-omstandigheden zoals overlijden, terug te keren naar Nederland voor de uitvaart. 
  5. Arbeidsongeschiktheid. Bij werkzaamheden in het buitenland heeft men in het algemeen geen recht meer op de sociale uitkeringen die in Nederland worden verstrekt. Daarnaast zijn in veel landen de voorzieningen voor bijv. arbeidsongeschiktheid minimaal, of bestaan ze helemaal niet. Via deze module kunt u zich toch verzekeren voor een terugval in inkomen als gevolg van langdurige ziekte of een ernstig ongeval. Dat is belangrijk omdat expats daar in Nederland niet meer voor verzekerd zijn! Voor algemene informatie over arbeidsongeschiktheid kijkt u elders op onze website.
  6. Doorlopende reisbagage. Tijdens verblijf in het buitenland zult u mogelijk regelmatig op zakenreis of vakantie gaan of bijvoorbeeld familie in Nederland bezoeken. Met dit onderdeel is ook tijdens deze reizen de bagage verzekerd. Hoogte van het verzekerde bedrag is zelf te bepalen. 
  7. Rechtsbijstand. Dekking voor het verhalen van schade, bij strafzaken en bij geschillen die voortvloeien uit een contract (bijv. aankoop in een winkel). Bij de Excellent dekking ook dekking voor arbeidsrechtelijke geschillen (zoals conflict met werkgever of ontslag in EU en VS) en sociaalrechtelijke geschillen (ook erfrecht). Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschillen waarbij u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen. Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen. Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (ivm eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking. Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt.
  8. Inboedel. U kunt de inboedel in het buitenland verzekeren. Het gaat hierbij uiteraard wel om uw eigendommen, dus u kunt de verzekering niet afsluiten voor de inboedel die u huurt zoals in een gemeubileerde woning. 
  9. Opslag achterblijvende inboedel. Als u inboedel in Nederland achterlaat, bijvoorbeeld bij familie, dan kunt u dit verzekeren. 
  10. Instrumenten en kostbaarheden. Als u bijzondere spullen meeneemt naar het buitenland, kunt u dit verzekeren. Daarvoor is in de regel een taxatie nodig. Mocht u bijzondere items of kostbaarheden meenemen dan denken we graag even mee. 
  11. Particuliere aansprakelijkheid. Verzekering voor schade aan personen en goederen van anderen dan de verzekerde(n).
  12. Ongevallen. Hiermee verzekert u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Deze optie is voor gezinnen/meer dan 1 persoon.
  13. Persoonlijke ongevallen. Een ongevallenverzekering voor 1 persoon. Deze optie geldt indien u alleen voor 1 persoon een ongevallendekking wenst af te sluiten.

  Aandachtspunten

  Kenmerken:

  • De looptijd van dit pakket is tot maximaal 67-jarige leeftijd.
  • De minimale looptijd van het pakket is 1 jaar. 
  • De schadeverzekeringen in dit pakket (inboedel, aansprakelijkheid etc) kunnen alleen in combinatie met de ziektekostenverzekering in dit pakket afgenomen worden. 

  Premie en eigen risico ziektekosten

  De vermelde premie voor ziektekosten betreft dekking (zie dekkingsoverzicht) voor:

  • Ziektekosten
  • Repatriëring en SOS hulpverlening
  • Vervoer stoffelijk overschot

  Eigen risico Ziektekosten

  • Alleenstaand 250 euro per jaar
  • Gezin 500 euro per jaar (totaal)

  Onrustige gebieden en molest situatie (oa oorlog, onrust, oproer)

  Molest is op het onderdeel ziektekosten (incl medische repatriëring) verzekerd, indien er een molestsituatie uitbreekt in het woonland. De Goudse behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke situaties de molestdekking te beëindigen, met een opzegtermijn van 14 dagen (medisch) en 45 dagen (SOS). Zie voor de verdere details de uitgebreide voorwaarden. Er is geen dekking indien men reist naar een land / regio waarvan het ministerie van BZ een code rood heeft afgegeven.

  Voor Arbeidsongeschiktheid geldt dat er alleen dekking is na het onvoorzien uitbreken van een molestsituatie. Met deze dekking heeft u de tijd om het molestgebied te verlaten, en de dekking duurt maximaal 15 dagen vanaf het moment van het ontstaan van de molestsituatie.

  Op de andere verzekeringsonderdelen is er geen molestdekking.

  Bekijk de voorwaarden voor de exacte omschrijving van de molestdekking.

  Arbeidsongeschiktheidverzekering

  Binnen dit pakket kunt u ook dekking voor arbeidsongeschiktheid aanvragen. Dit onderdeel geeft u een vervangend inkomen indien u door ziekte of ongeval langere tijd (of permanent) niet meer kunt werken. Er zit standaard een wachttijd van 1 jaar voordat een eventuele uitkering volgt. Aanvraag van dit onderdeel gaat op offerte basis.

  Voor het bepalen van de premie hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • uitgebreide omschrijving werkzaamheden;
  • leeftijd;
  • bruto inkomen;

  Op basis hiervan kunnen wij een offerte opmaken.

  Let op: In Afrika is AOV beperkt af te sluiten (op aanvraag).

  Zwangerschap en Bevalling

  Het eerste verzekeringsjaar geldt een maximering van vergoeding voor zwangerschap en bevalling: maximaal € 2.500,- vergoed. Onvoorziene complicaties vallen niet onder deze maximering.

  Na het 1ste verzekeringsjaar gelden er geen beperkingen meer. De keuze van het ziekenhuis gaat in overleg met en onder goedkeuring van de Goudse / Alarmcentrale.

  Abortus

  In tegenstelling tot het vermeldde in de polisvoorwaarden rondom abortus geldt dat een vrijwillige abortus ook onder de dekking valt. 

  JoHo Insurances

  JoHo Insurances adviseert mensen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

  Hoe kunnen we u helpen?

  Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

  Contact

  JoHo Insurances

  Paviljoensgracht 18
  2512 BP Den Haag
  Nederland
  T: +31883214561
  E: info@johoinsurances.org