Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

OOM Wonen in het buitenland verzekering

1. Introductie

De Wonen in het Buitenland-verzekering van verzekeraar "OOM Verzekeringen" is een verzekering voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken. De looptijd van deze verzekering is voor onbepaalde tijd, en de verzekering is daarbij dagelijks opzegbaar zonder opzegtermijn, dat maakt het een zeer flexibel verzekeringspakket. De verzekering is geschikt voor onder andere emigranten, expats en ondernemers. De verzekering biedt diverse modules die afzonderlijk, maar ook in allerlei combinaties, kunnen worden afgesloten. U kiest dus zelf de gewenste modules en de gewenste dekkingen.

  2. Dekkingen

  1. Ziektekostenverzekering & SOS
  2. Tandartsverzekering
  3. Reisverzekering
  4. Aansprakelijkheidsverzekering
  5. Rechtsbijstandverzekering
  6. Ongevallenverzekering
  7. Inboedelverzekering

  Toelichting Ziektekostenverzekering

  • De ziektekostenverzekering biedt 3 dekkingsopties: Regular, Comfort en Deluxe. 
  • U ontvangt een korting van 15% op de ziektekostenpremie als u de ziektekosten dekking afsluit in aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering.
  • SOS is inbegrepen in het onderdeel ziektekosten

  Toelichting Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

  • OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener (ziekenhuis, arts), dus er is dekking voor zowel staatsziekenhuizen/zorg als private ziekenhuizen/zorg. U heeft de volledige vrijheid om te kiezen waar u behandeld wenst te worden, maar "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepaling probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar en daarmee de premies betaalbaar te houden. 

  Toelichting Tandartsverzekering

  • Er is een aparte Tandartsdekking zodat u verzekerd bent voor hogere tandheelkundige kosten.
  • Deze dekking is alleen af te sluiten in combinatie met de Ziektekostenverzekering van OOM.
  • Voor kinderen kan de Tandartsverzekering worden aangevraagd vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dus geen tandartsverzekering krijgen.
  • Lees meer over dekking voor tandheelkunde en orthodontie

  Toelichting Reisverzekering

  • Doorlopend (!) dekking zolang u buiten Nederland verblijft.
  • Vergoeding van vervoerskosten bij een spoed retour naar Nederland in verband met onvoorziene familie-omstandigheden (1ste en 2de graad), indien levensbedreigend of bij overlijden.
  • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd!
  • De maximering van 3000 euro voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar en dus niet per reis/gebeurtenis.
  • De dekking geldt indien men buiten de vaste woning verblijft.
  • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriëring. Wilt u medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering of een andere reisverzekering worden verzekerd. 

  Toelichting Doorlopende Annuleringsverzekering

  • Deze verzekering kan tot 7 dagen na boeking worden afgesloten. Na 7 dagen geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.
  • De minimale looptijd van deze verzekering is 1 jaar.

   Toelichting Aansprakelijkheidsverzekering

   Ten aanzien van dekking voor onroerende zaken op de aansprakelijkheidsverzekering in dit pakket graag aandacht voor het volgende:

   1. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor schade die u als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. Daar zijn maar zeer beperkt andere verzekeringen voor beschikbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.
   2. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor aansprakelijkheid aan of rondom een leegstaande cq niet-bewoonde woning in Nederland.

   Toelichting Rechtsbijstandverzekering

   • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen.
   • Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen.
   • Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (i.v.m. eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking (arbeidsconflicten zijn alleen onder excellent gedekt). Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt!
   • De excellent dekking kan alleen worden afgesloten indien woonachtig in Europa of de VS.
   • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in Nederland vallen maar zeer beperkt onder de dekking van deze rechtsbijstandverzekering. Check de voorwaarden goed voordat u de verzekering afsluit.

   Toelichting Ongevallenverzekering

   • U krijgt een uitkering indien u door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

   Toelichting inboedelverzekering

   • Om uw eigendommen in uw (vaste) woning in het buitenland te verzekeren.

   Dekkingsoverzicht

   3. Premie

   De premie is onder meer afhankelijk van leeftijd, gekozen verzekeringen, dekking, eigen risico en regio.

   Premieoverzicht

   Zie voor een gedetailleerd overzicht de documentatie van OOM:

   Offerte maken

   U kunt online een offerte maken, voordat u de verzekering (online) aanvraagt.

   Betaalwijze:

   Automatische incasso van SEPA bankrekening, overschrijven, Mastercard/VISA of PayPal.

   Korting

   4. Hoe de verzekering aan te vragen?

   Het aanvragen van 1 of meerdere verzekeringen binnen het OOM Wonen Buitenland pakket gaat volledig online. Door van onderstaande link gebruik te maken, gaat u via JoHo Insurances naar de aanvraagmodule van OOM Verzekeringen toe.

   OOM Wonen in het buitenland

   Aanvraag in het Engels

   Als u een Engelse polis nodig heeft, bijvoorbeeld omwille van een niet-Nederlandse partner of ten behoeve van een lokale werkgever of overheid, dan is het mogelijk om de aanvraag in het Engels te doen, en daarna de polis in het Engels te ontvangen.

   Om de aanvraag in het Engels te doen: OOM Living Abroad Insurance Application Form

   Ook het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden zijn in het Engels beschikbaar.

   Dekkingsoverzicht OOM Wonen in het Buitenland

   Polisvoorwaarden OOM Wonen in het Buitenland

    

   Voordelen verzekering aanvragen via JoHo Insurances

   Deze verzekering kan ook zonder tussenpersoon, bij de verzekeraar direct worden aangevraagd. Het heeft echter meerdere voordelen om deze verzekering via JoHo af te sluiten:

   • U behoudt exact dezelfde premie, voorwaarden, dekking en contactmogelijkheden met OOM;
   • 50 euro cash back op de premie - zie meer informatie bij korting bij OOM Wonen in het Buitenland
   • Naast de contactmogelijkheden bij OOM kunt u ook van onze diensten en ons advies gebruik maken;
   • Wij helpen u ook indien er zich bijvoorbeeld een verschil van mening met de verzekeraar voordoet;
   • Het maakt het ons makkelijker om een juist totaal advies te geven.

   Vanaf welk moment in het aanvraagproces is er dekking?

   • ​Zolang de aanvraag nog niet geaccepteerd is, is er nog geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.
   • Zolang er nog geen overeenkomst is, moeten medische issues (wijzigingen in de gezondheidssituatie) worden gemeld aan OOM (Mededelingsplicht*). OOM neemt deze nieuwe omstandigheden mee in de beoordeling.
   • Pas nadat een verzekering expliciet is geaccepteerd (u ontvangt een polis of u heeft OOM laten weten akkoord te gaan met een voorstel):
    1. heeft u zekerheid dat de verzekering in gaat op de overeengekomen** ingangsdatum;
    2. hoeft verandering van de gezondheidssituatie niet meer gemeld te worden; vanaf de ingangsdatum van de OOM verzekering zijn deze medische issues dan ook meeverzekerd.

   Om deze laatste reden raden wij dan ook aan om een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen! Dit kan vanaf 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum.

   * Mededelingsplicht tijdens het aanvraagproces.

   • OOM geeft in een speciaal document een toelichting over de mededelingsplicht.
   • U dient bij aanvraag alles naar waarheid in te vullen.
   • Veranderingen in de situatie (tot het moment van acceptatie) dienen ook actief aan OOM gemeld te worden.

   ** Bij een voorstel nav de medische situatie, zal OOM een verzekering niet eerder in laten gaan dat de datum dat u het voorstel heeft ontvangen.

   BELANGRIJK: er is pas dekking (vanaf de overeengekomen ingangsdatum) zodra er een akkoord is met of polisblad van OOM Verzekeringen.

   5. Services nadat de verzekering in gang is gezet

   Claims indienen

   MijnOOM

   OOM geeft verzekerden online toegang, via MijnOOM. Op MijnOOM online kunt u:

   • De polis en declaraties inzien.
   • Mutaties doorgeven.
   • Berichten van OOM ontvangen.
   • Informatie vinden over betaalde en te betalen premies.
   • Uw verzekering stopzetten.
   • Een verzoek indienen voor tijdelijke dekking in de USA

   6. Belangrijke documenten

   Algemene overzichten

   Uitgebreide voorwaarden

   7. Heeft u een vraag over deze verzekering?

   Heeft u een vraag over deze verzekering?

   (OOM Wonen Buitenland)

   CAPTCHA
   This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
   3 + 4 =
   Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

   Hoe kunnen wij u helpen?

   JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

   Stap 1: Contact
   Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

   Stap 2: Advies
   Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

   Stap 3: Aanvragen verzekering
   Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

   Stap 4: Service
   Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

   Stap 5: Beëindiging
   Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

   Contact

   JoHo Insurances

   Paviljoensgracht 18
   2512 BP Den Haag
   Nederland
   T: +31883214561
   E: info@johoinsurances.org