Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

OOM Wonen in het buitenland verzekering

De Wonen in het buitenland-verzekering van OOM, is een verzekering voor Nederlanders die in het buitenland wonen en of werken Er is geen maximale looptijd voor deze verzekering. Dit maakt de verzekering geschikt voor onder andere emigranten, expats en ondernemers. De verzekering biedt diverse modules die afzonderlijk, maar ook in allerlei combinaties, kunnen worden afgesloten. U kiest dus zelf de gewenste modules en de gewenste dekking.

Offerte maken en online afsluiten

U kunt online vrijblijvend een offerte maken en deze verzekering eenvoudig online aanvragen. Om de aanvraag in het Engels te doen: Klik hier. Een voordeel van direct online aanvragen is dat OOM uw aanvraag snel kan behandelen. OOM stuurt binnen 1 dag een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Vervolgens volgt binnen 10 werkdagen een reactie op uw aanvraag. Bovendien houdt OOM u per email op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag.

Korting bij afsluiten via JoHo

U kunt € 50,- korting krijgen als u uw Wonen in het Buitenlandverzekering via JoHo Insurances afsluit. We leggen u graag uit hoe dit werkt.

 

Belangrijke kenmerken van de verzekering

 • De Wonen in het buitenland biedt maar liefst 3 dekkingsopties: Regular, Comfort en Deluxe. Deze opties zijn voor de Ziektekosten dekking.
 • U ontvangt een korting van 15% op de ziektekostenpremie, als u de ziektekosten dekking afsluit in aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering.
 • Keuze uit vier verzekerde bedragen bij de ongevallen dekking. U kunt tevens kiezen uit Rubriek A en B.

Aandachtspunten Reisverzekering

 • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriering. Wilt u medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering worden verzekerd. 
 • OOM biedt in haar reisbagageverzekering een dekking voor vergoeding van kosten bij terugkeer naar Nederland in verband met onvoorziene en ernstige familieomstandigheden
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd!
 • De maximering van 3000 euro voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar (en dus niet per reis/gebeurtenis).

Aandachtspunten Doorlopende Annuleringsverzekering

Deze verzekering kan tot 7 dagen na boeking worden afgesloten. Na 7 dagen geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.

Aandachtspunten Tandartsverzekering

Er is een aparte Tandartsdekking zodat u verzekerd bent voor hogere tandheelkundige kosten. Deze dekking is alleen af te sluiten in combinatie met de Ziektekostenverzekering van OOM. Voor kinderen kan de Tandartsverzekering worden aangevraagd vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dus geen tandartsverzekering krijgen.

Aandachtspunten Aansprakelijkheidsverzekering

Ten aanzien van dekking voor onroerende zaken op de aansprakelijkheidsverzekering in dit pakket graag aandacht voor het volgende:

 1. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor schade die u als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. Daar zijn maar zeer beperkt andere verzekeringen voor beschikbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor aansprakelijkheid aan of rondom een leegstaande cq niet-bewoonde woning in Nederland.

Aandachtspunten Rechtsbijstandverzekering

 • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen. Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen. Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (i.v.m. eventuele arbeidsgeschillen)kan uitgesloten zijn van dekking. Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt!
 • Wanneer u niet in Europa of VS woont, kan de Rechtsbijstandverzekering alleen met Basisdekking worden afgesloten.
 • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in Nederland vallen maar zeer beperkt onder de dekking van deze rechtsbijstandverzekering. Check de voorwaarden goed voordat u de verzekering afsluit!

Aandachtspunten Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener, zowel bij losse consulten als bij ziekenhuisopnames, geplande operaties e.d. Dit betekent in de praktijk ook echt dat u volledige vrijheid heeft om te kiezen waar u behandeld wenst te worden, privéklinieken zijn daar niet van uitgesloten. Alleen ten behoeve van USA gelden beperkingen, en als u moet reizen voor uw medische behandeling dient u de kosten daarvan zelf te betalen.

Er zijn echter nog twee andere belangrijke bepalingen bij deze 'vrije keuze' en die heeft OOM in haar polisvoorwaarden duidelijk omschreven: "Als het ziekenhuis waar u bent opgenomen meerdere verpleegklassen hanteert dan vergoedt OOM de kosten die gelijkwaardig zijn aan die van een meerpersoonskamer in een Nederlands ziekenhuis". en "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepalingen probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar, en indirect haar premies betaalbaar, te houden.

Deze bepalingen spelen met name een rol in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken. Let wel; u bent hierdoor niet slecht verzekerd. OOM Verzekeringen heeft er namelijk geen enkel belang bij u kwalitatief hoogstaande zorg te ontzeggen, want een slecht verlopen operatie in een goedkopere kliniek kost de verzekeraar per saldo nog meer aan nabehandelingen dan een direct goed verlopen operatie in een privékliniek.

Waar het OOM Verzekeringen voornamelijk om draait is dat de kosten van de verzorging - dus het bed, de verzorgsters, het eten, het uitzicht etc - in een dure privékliniek vele malen hoger kunnen liggen dan in een meer normale faciliteit (soms een staatsziekenhuis, soms een minder luxe privékliniek) en OOM zich verantwoordelijk voelt voor de daadwerkelijk gemaakte ziektekosten en in mindere mate voor de 'hotelmatige verzorgende faciliteiten' van een privékliniek. Indien u ​in elke situatie wereldwijd vergoeding wil hebben voor een 1 - of 2 persoonskamer dan is een ziektekostenverzekering van OOM niet de beste keus voor u. Er zijn tal van verzekeraars die u wel vergoeden voor een 1 of 2 persoonskamer. Vraag ons gerust om advies.

Aanvragen

Het aanvragen van 1 of meerdere verzekeringen binnen het OOM Wonen Buitenland pakket gaat volledig online. Door van onderstaande link gebruik te maken, gaat u via JoHo Insurances naar de aanvraagmodule van OOM Verzekeringen toe. De verzekering via JoHo Insurances aanvragen heeft verschillende voordelen:

 • U behoudt exact dezelfde premie, voorwaarden, dekking en contactmogelijkheden met OOM;
 • Naast de contactmogelijkheden bij OOM kunt u ook van onze diensten en ons advies gebruik maken;
 • Wij helpen u ook indien er zich bijvoorbeeld een verschil van mening met de verzekeraar voordoet;
 • Het maakt het ons makkelijker om een juist totaal advies te geven.

 

OOM Wonen in het buitenland


Vanaf welk moment in het aanvraagproces is er dekking?

 • ​Zolang de aanvraag nog niet geaccepteerd is, is er nog geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.
 • Zolang er nog geen overeenkomst is, moeten medische issues (wijzigingen in de gezondheidssituatie) worden gemeld aan OOM (Mededelingsplicht*). OOM neemt deze nieuwe omstandigheden mee in de beoordeling.
 • Pas nadat een verzekering is expliciet is geaccepteerd (u ontvangt een polis of u heeft OOM laten weten akkoord te gaan met een voorstel):
  1. heeft u zekerheid dat de verzekering in gaat op de overeengekomen** ingangsdatum;
  2. hoeft verandering van de gezondheidssituatie niet meer gemeld te worden; vanaf de ingangsdatum van de OOM verzekering zijn deze medische issues dan ook meeverzekerd.

Om deze laatste reden raden wij dan ook aan om een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen! Dit kan vanaf 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum.

 

* Mededelingsplicht tijdens het aanvraagproces.

 • OOM geeft in een speciaal document een toelichting over de mededelingsplicht.
 • U dient bij aanvraag alles naar waarheid in te vullen.
 • Veranderingen in de situatie (tot het moment van acceptatie) dienen ook actief aan OOM gemeld te worden.

** Bij een voorstel nav de medische situatie, zal OOM een verzekering niet eerder in laten gaan dat de datum dat u het voorstel heeft ontvangen.

 

BELANGRIJK: er is pas dekking (vanaf de overeengekomen ingangsdatum) zodra er een akkoord is met of polisblad van OOM Verzekeringen.

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org