OOM Wonen in het buitenland verzekering

oom wonen in het buitenland verzekering

1. Introductie

De Wonen in het Buitenland-verzekering van verzekeraar 'OOM Verzekeringen' is een verzekering voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken. De looptijd van deze verzekering is voor onbepaalde tijd, en de verzekering is daarbij dagelijks opzegbaar zonder opzegtermijn, dat maakt het een zeer flexibel verzekeringspakket. De verzekering is geschikt voor onder andere emigranten, expats en ondernemers. De verzekering biedt diverse modules die afzonderlijk, maar ook in allerlei combinaties, kunnen worden afgesloten. U kiest dus zelf de gewenste modules en de gewenste dekkingen.

2. Dekkingen

De OOM Wonen in het buitenland verzekeringspakket biedt de volgende negen verzekeringen: ziektekostenverzekering, SOS, aanvullende tandartsverzekering, reisverzekering, doorlopende annuleringsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering, ongevallenverzekering en inboedelverzekering

Aandachtspunten per verzekering

1. Ziektekostenverzekering

 • De ziektekostenverzekering biedt 3 dekkingsopties: Regular, Comfort en Deluxe. 
 • U ontvangt een korting van 15% op de ziektekostenpremie als u de ziektekosten dekking afsluit in aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering (bijvoorbeeld indien er sprake is van detachering).
 • SOS is inbegrepen in het onderdeel ziektekosten.
 • Vrije keuze zorgverlener: OOM biedt vrije keuze van zorgverlener (ziekenhuis, arts), dus er is dekking voor zowel staatsziekenhuizen/zorg als private ziekenhuizen/zorg. U heeft de vrijheid om te kiezen waar u behandeld wenst te worden.
 • OOM vergoedt de kosten in het ziekenhuis volledig, op basis van een standaardklasse (wat betreft de hoeveelheid personen in een ziekenhuiskamer). De meerkosten (extra kosten) voor een 1- of 2-persoonskamer (private room / semi-private room) vergoedt OOM niet. Met deze bepaling probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar en daarmee de premies betaalbaar te houden. 

2. SOS

 • SOS is een onderdeel van de ziektekostenverzekering. Indien u ziektekosten niet meeverzekerd, kunt u de SOS dekking ook los afsluiten.
 • SOS geeft dekking voor onder meer:
  1. Regelwerk en vervoer stoffelijk overschot na overlijden.
  2. Opsporing/redding bij officiële vermissing.
  3. Repatriëring/evacuatie, op basis van gedetailleerd omschreven voorwaarden.

3. Aanvullende Tandartsverzekering

 • Er is een aparte Tandartsdekking zodat u verzekerd bent voor hogere tandheelkundige kosten.
 • Deze dekking is alleen af te sluiten aanvullend op de Ziektekostenverzekering van OOM.
 • Voor kinderen kan de Tandartsverzekering worden aangevraagd vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dus geen tandartsverzekering krijgen.
 • Lees meer over dekking voor tandheelkunde en orthodontie

4. Reisbagageverzekering & retour NL vanwege familie-omstandigheden

 • Deze verzekering biedt doorlopend (!) dekking zolang u buiten Nederland verblijft, dus u heeft ook dekking in uw nieuwe woonland, indien u zich elders gevestigd heeft.
 • Vergoeding van vervoerskosten bij een spoed retour naar Nederland in verband met onvoorziene familie-omstandigheden (1ste en 2de graad), indien levensbedreigend of bij overlijden.
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd.
 • De maximering van 3000 euro voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar (en dus niet per reis/gebeurtenis).
 • De dekking geldt indien men buiten de vaste woning verblijft.
 • Reisbagagedekking geeft geen vergoeding voor medische kosten of repatriëring. Wilt u medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering of een andere reisverzekering worden verzekerd.

5. Doorlopende Annuleringsverzekering

 • Deze verzekering kan tot 7 dagen na boeking worden afgesloten. Na 7 dagen geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.
 • De minimale looptijd van deze verzekering is 1 jaar.

  6. Aansprakelijkheidsverzekering

  • Geen dekking voor schade die u als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. 
  • Geen/beperkte dekking voor aansprakelijkheid ivm verhuurde of leegstaande/niet-bewoonde woning in Nederland.
  • Geen dekking voor aansprakelijkheid mbt motorrijtuigen/auto.

  7. Rechtsbijstandverzekering

  • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen.
  • Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen.
  • Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en dekking arbeidsrecht (Excellent dekking) geldt alleen indien woonachtig en contract in de EU + VS.
  • De excellent dekking kan alleen worden afgesloten indien woonachtig in Europa of de VS.
  • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in Nederland vallen maar zeer beperkt onder de dekking van deze rechtsbijstandverzekering. Check de voorwaarden goed voordat u de verzekering afsluit.

  8. Ongevallenverzekering

  • U krijgt een éénmalige uitkering indien u door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

  9. Inboedelverzekering

  • Om uw eigendommen in uw (vaste) woning in het buitenland te verzekeren.
  • Let op dat er beperkingen gelden voor waardevolle zaken.

  Dekkingsoverzicht

  3. Premie

  De premie is onder meer afhankelijk van leeftijd, gekozen verzekeringen, dekking, eigen risico en regio. Zie voor een gedetailleerd premieoverzicht de documentatie van OOM:

  Offerte maken
  U kunt online een offerte maken, voordat u de verzekering (online) aanvraagt.

  Betaalwijze
  Automatische incasso van SEPA bankrekening, overschrijven, Mastercard/VISA of PayPal.

  Korting

  4. Hoe de verzekering aan te vragen?

  Het aanvragen van 1 of meerdere verzekeringen binnen het OOM Wonen Buitenland pakket gaat volledig online. Door van onderstaande link gebruik te maken, gaat u via JoHo Insurances naar de aanvraagmodule van OOM Verzekeringen toe.

  OOM Wonen in het buitenland aanvraagformulier

  Aanvraag in het Engels
  Als u een Engelse polis nodig heeft, bijvoorbeeld omwille van een niet-Nederlandse partner of ten behoeve van een lokale werkgever of overheid, dan is het mogelijk om de aanvraag in het Engels te doen, en daarna de polis in het Engels te ontvangen.

  Om de aanvraag in het Engels te doen: OOM Living Abroad Insurance Application Form

  Ook het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden zijn in het Engels beschikbaar.

  Voordelen verzekering aanvragen via JoHo Insurances

  Deze verzekering kan ook zonder tussenpersoon, bij de verzekeraar direct worden aangevraagd. Het heeft echter meerdere voordelen om deze verzekering via JoHo af te sluiten:

  • U behoudt exact dezelfde premie, voorwaarden, dekking en contactmogelijkheden met OOM;
  • 50 euro cash back op de premie - zie meer informatie bij korting bij OOM Wonen in het Buitenland
  • Naast de contactmogelijkheden bij OOM kunt u ook van onze diensten en ons advies gebruik maken;
  • Wij helpen u ook indien er zich bijvoorbeeld een verschil van mening met de verzekeraar voordoet;
  • Het maakt het ons makkelijker om een juist totaal advies te geven.

  Vanaf welk moment in het aanvraagproces is er dekking?

  • ​Zolang de aanvraag nog niet geaccepteerd is, is er nog geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.
  • Zolang er nog geen overeenkomst is, moeten medische issues (wijzigingen in de gezondheidssituatie) worden gemeld aan OOM (Mededelingsplicht*). OOM neemt deze nieuwe omstandigheden mee in de beoordeling.
  • Pas nadat een verzekering expliciet is geaccepteerd (u ontvangt een polis of u heeft OOM laten weten akkoord te gaan met een voorstel):
   1. heeft u zekerheid dat de verzekering in gaat op de overeengekomen** ingangsdatum;
   2. hoeft verandering van de gezondheidssituatie niet meer gemeld te worden; vanaf de ingangsdatum van de OOM verzekering zijn deze medische issues dan ook meeverzekerd.

  Om deze laatste reden raden wij dan ook aan om een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen! Dit kan vanaf 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum.

  * Mededelingsplicht tijdens het aanvraagproces.

  • OOM geeft in een speciaal document een toelichting over de mededelingsplicht.
  • U dient bij aanvraag alles naar waarheid in te vullen.
  • Veranderingen in de situatie (tot het moment van acceptatie) dienen ook actief aan OOM gemeld te worden.

  ** Bij een voorstel nav de medische situatie, zal OOM een verzekering niet eerder in laten gaan dat de datum dat u het voorstel heeft ontvangen.

  BELANGRIJK: er is pas dekking (vanaf de overeengekomen ingangsdatum) zodra er een akkoord is met of polisblad van OOM Verzekeringen.

  5. Services nadat de verzekering in gang is gezet

  Claims indienen

  MijnOOM
  OOM geeft verzekerden online toegang, via MijnOOM. Op MijnOOM online kunt u:

  • De polis en declaraties inzien.
  • Mutaties doorgeven.
  • Berichten van OOM ontvangen.
  • Informatie vinden over betaalde en te betalen premies.
  • Uw verzekering stopzetten.
  • Een verzoek indienen voor tijdelijke dekking in de USA

  6. Belangrijke documenten

  Algemene overzichten

  Uitgebreide voorwaarden

  7. Heeft u een vraag over deze verzekering?

  Heeft u nog vragen over de OOM Wonen in het buitenland verzekering? Gebruik dan onderstaand contactformulier.

  Naam
  CAPTCHA
  Beeld-CAPTCHA
  Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.